30.01.18 09:26
Stichwörter: dringend
Hva er egentlig den mest idiomatistiske oversettelsen for "dringend"? Heinzelnisse foreslår påtrengende? Kan man i så måtte påtrengende gjøre et eller annet? Komme seg påtrengende et sted? Påtrengende på dass?

30.01.18 12:18, Mestermann no
Alt etter sammenhengen kan man oversette "dringend" med f.eks.: overhengende, presserende, inntrengende,
uoppsettelig, innstendig, særdeles viktig, nødvendig, ekspress, tvingende nødvendig - men slike forhold kan også
uttrykkes på andre måter.

dringende Gefahr = overhengende fare
dringende Angelegenheit = presserende sak/spørsmål
ich muss Sie dringend darum bitten = jeg må innstendig be Dem/deg om det
ich muss dringend aufs Klo = jeg må noe veldig på do

trengende bruker vi derimot helst om noe der vi på tysk ville sagt "aufdringlich", "zudringlich":

Jeg orker ikke hans påtrengende vesen = ich kann sein zudringliches Wesen nicht ausstehen.

31.01.18 08:36
Mange takk. Det ante meg at heinzelnissen var kommet på villspor med påtrengende. Da blir det presserende og noe veldig som passer best sånn som jeg mente ordet.
P.S. på tysk ville jeg ikke snakket om "dringende Gefahr". Jeg kan ikke avgjøre dette med siste bestemthet, men jeg tror at dringende Gefahr blir feil. Med dringende uttrykkes at noe må gjøres veldig rask. Et tiltak kan være dringend. Men etter mine begrep ikke en fare. Dringend bitten går det derimot an å si. Her er vi inn på den andre betydningen av dringend (son jeg ikke mente i utgangspunktet) - nemlig ettertrykkelig. På tysk ville jeg personlig heller ikke brukt dringend i denne betydningen og jeg kan forestille meg at denne bruken også i det allminnelige er på retrett. Men jeg tar kanskje feil her.