02.02.18 18:29
Stichwörter: der som hvor relativsetninger
Noe jeg nå har stusset på i en lang tid om relativsetninger:

Er det på norsk egentlig lov å bruke "der" og "hvor" synonymt og å skifte ut ordene helt vilkårlig?

Om litt om lenge skal alle vi dra dit der det bærer hen med oss til syvende og sist...

=

Om litt og lenge skal alle vi dra dit hvor det bærer hen med oss til syvende og sist...

=

Om litt og lenge skal alle vi dra dit som det bærer hen med oss til syvende og sist...

Og hvordan forholder seg relativpronomenet "som" til "hvor". I tysk har jo noen folk for vane å si "wo" som relativpronomenet i stedet for "der, die, das". Dette er et veldig muntlig for ikke så si et meget dårlig og udannet tysk. Men det høres ganske ofte i den språklige villmarken på gaten.

Forekommer det også at Nordmenn sier "hvor" istedenfor "som"? Og er det i så fall likeså dårlig norsk som det er dårlig tysk?

Den unge mannen som hadde pekt på henne hadde forsvunnet.
Den unge mannen hvor hadde pekt på henne hadde forsvunnet.

Nei, det der går vel bare ikke på norsk :-# det høres helt hakkende gale ut. Det blir det vel ikke engang kebabnorsk av...

Men kunne man sagt:

Den unge mannen der hadde pekt på hun hadde forsvunnet - ?

Eller ville det så her blitt mer dansk/svensk enn norsk?

03.02.18 00:13, Mestermann no
Det korte svaret til delspørsmål 1 er at man enkelte ganger, men ikke alltid kan bruke der og hvor synonymt i
relativsetninger som stedsadverb.

Det korte svaret til delspørsmål 2 er at man aldri kan bruke "hvor" i stedet for "som" i relativsetninger.

03.02.18 09:08
Hei Mestermann,

mange takk.

Å bytte ut "som" med "hvor" - som på dårlig tysk - går altså ikke. Kort og godt.
Å bytte ut "der" og "hvor" går fra tid til annen - men når da? Går det an å snevre dette litt inn?

Mannen gikk dit hen, hvor rosene blomstrer
Mannen gikk dit hen, der rosene blomstrer

Og kunne man også brukt "som" her?

Mannen gikk dit hen, som rosene blomstrer - ?

Mannen reiste til landet, der rosene blomstrer - ?
Mannen reiste til landet, hvor rosene blomstrer - ?
Mannen reiste til landet, som rosene blomstrer - ????
Mannen reiste til landet, som rosene blomster i - ?

Og så er det jo et spørsmål til: Når går det an å bytte ut "der" og "som"?

Mannen, som hadde reist til landet, som rosene blomstrer i, hadde ikke lenge å leve igjen.
Mannen, der hadde reist til landet, der rosene blomstrer i,....

?

03.02.18 09:32
Det heter ikke "om litt om lenge", men "langt om lenge". Eller "litt om senn"!

03.02.18 17:34
Hverken eller. Det heter smått om senn og langt om lenge.

03.02.18 17:51, Mestermann no
Man kan si:

Mannen reiste til landet hvor rosene blomstrer.
Mannen reiste til landet der rosene blomstrer.

Man kan i prinsippet også si:

Mannen som hadde reist til landet som rosene blomstrer i, hadde ikke lenge igjen å leve.

...men det blir en unødig komplisert konstruksjon.

"Der" i stedet for "som" bruker vi ikke på moderne norsk. På dansk, derimot, går det an: "Manden, der rejste". I
eldre tekster kan man finne dette også på norsk. Men på moderne norsk skal det alltid hete "mannen som reiste".

Bruken av ord som "hvor", "der" og "som" er naturligvis uhyre omfattende, og kan ikke snevres inn i ett enkelt
innlegg i denne tråden. Jeg foreslår at du slår opp i en grammatikk eller også slår opp på ordene i NAOB, der det
gis omfattende eksempler på bruken.

Merk deg også at du ikke trenger å sette inn kommaer etter hvert grammatikalsk ledd i setningen.

04.02.18 09:26
Mange takk, Mestermann
Jeg var ikke klar over, at det var så omfattende et emne. På tysk er dette jo forholdsvis enkelt og logisk...