10.02.18 11:33
Stichwörter: å forholde seg til
Hei

Ich habe schon verschiedene Übersetzungen zu å forholde seg til nachgelesen, werde aber daraus nicht schlau.

Kann man es auch mit "sich wenden an" übersetzen?

Hier der Satz um den es geht:
I 2007 ble fastlegeordningen innført.
Hensikten var å gi alle som ønsker det, én fast lege å forholde seg til.

Sandra

10.02.18 12:56, Mestermann no
Ja, altså én person (lege) som er et fast holdepunkt, den samme bestandig, den man har en fast relasjon til, den
man kjenner, den man forholder seg til.

10.02.18 13:15
Vielen Dank für die Erklärung Mestermann

Sandra :)

14.02.18 18:03
Det er nesten umulig å oversette dette til tysk i og med at uttrykket er kommet i mote og blir brukt i alle mulige sammenheng. Ofte også om instillingen, holdningen man har om et emne. "Hvordan forholder du deg til den nye fattigdommen i Europa?"

14.02.18 18:12, Mestermann no
Som så mange ganger ellers må man oversette meningen. "Å forholde seg til noe" brukt som her er ikke et
moteuttrykk, men uttrykker relasjonen man har til noen eller noe, evt. også i logikken (a forholder seg til b som c
til d).

Moteuttrykket du sikter til, er nok "i forhold til" (den såkalte "forholdtilismen"), der man bruker uttrykket "i forhold
til" på en lang rekke måter det ikke egentlig kan brukes på, f.eks. "hva tenker du i forhold til valget?", der det
holder å bruke ordet "om".

I den sammenhengen det blir spurt etter her, er "én fast lege å forholde seg til" helt korrekt, og hverken vanskelig
å forstå eller oversette.

14.02.18 18:23
Det ville vært fint om 18:03, som er svært usikker i norsk, og dessuten skriver annethvert ord feil, sluttet å svare
så skråsikkert på spørsmål der vedkommende ikke egentlig har peiling på svaret.