14.02.18 07:29
Hvordan vile man oversatt "im Reich der überwachten Schritte" - som i denen artikkelen:

https://taz.de/!5480926/

"I de overvåktes skritt rike" kanskje? "I riket av de overvåkte skrittene"?

14.02.18 08:59, Mestermann no
Uttrykket lar seg ikke oversette direkte, av flere grunner.

For det første er det tyske uttrykket slik det er brukt i overskriften et rim på "Das Reich der Mitte", en gammel
betegnelse på Kina. Den norske ekvivalenten er "Midtens rike". For det andre blir en genitivskonstruksjon som "de
overvåkede skritts rike" veldig krøkkete på norsk.

Det faste tyske uttrykket "jeden Schritt überwachen" lar seg for det tredje heller ikke oversette direkte til norsk. På
norsk sier vi at noen følger med på hver minste ting man gjør, overvåker en, passer på, holder under oppsikt,
kontrollerer.

På norsk har vi uttrykket "overvåkingssamfunn". En journalist som skulle laget en slik fantasifull overskrift i en
norsk avis, ville kanskje prøvd å finne ett eller annet ordspill med et av de ordene jeg har nevnt her.

15.02.18 05:46
Mange takk, MM. Men ordrett kunne det blitt "i riket av de overvåkede skrittene"?

15.02.18 07:05
Nei.

15.02.18 07:37, Mestermann no
Nei, her kan du ikke i noe tilfelle bruke "av" (slik en tysktalende ville brukt "von"). Du må enten bruke ordinært
genitiv, eller omskrive med "der" eller "hvor", til nød med "for" eller "med". Du kan heller ikke bruke
genitivspreposisjonen "til".

I de overvåkede skritts rike (bokstavelig)
I riket der alle skritt blir overvåket (lyder best)
I riket for/med de overvåkede skritt (lyder merkelig, egentlig bare teoretisk mulig)

En huskeregel:
Du kan skrive at kong Harald er konge av Norge, men ikke at Norge er landet av kong Harald.

Merk at du heller ikke kan bruke genitivspreposisjonen "til", som først og fremst uttrykker direkte
eiendomsforhold, reelle eller abstrakte:

Norge er riket til kong Harald (= kong Haralds rike)
Norge er riket til alle nordmenn (= alle nordmenns rike)

Så langt, så vel. Men i tilfeller der der er tale om det som skjer eller er i landet, må vi enten bruke rent genitiv eller
omskrive:

Norge er de tusen fjelltoppers land
Norge er landet med de tusen fjelltoppene
Norge er landet der det er tusener av fjelltopper
Norge er landet til de tusen fjelltoppene (går ikke, fordi det ikke er fjelltoppene som eier landet.)

16.02.18 08:52
Mange takk, Mestermann,

delvis har jeg forstått det. Jeg har i hvert fall kommet videre vedkommende genitiv-konstruksjonen. Jeg mente nemlig å skrive "I de overvåkedes skritts rike" Men det blir selvsagt enda krongletere. Og logisk sannsynligvis feil. Men viktig for meg er først og fremst at adjektivet til et ord i genitiv ikke bøyes. Antakelig hverken i entall eller flertall:
I den kalde kattens pels
I den kalde barnets veske
Under det kalde værets omstendigheter
I de kalde katters pels (eller kattenes?)
I den kalde barnas veske
Under de kalde værs omstendigheter

Adjektivets bøying er altså fullstendig uavhengig av kjønnet og antallet i genitiv objektet.

Desutten ser det ut å være mulig å danne en genitiv både for den bestemte og ubestemte formen i flertall. Noe jeg aldri har tenkt noe særlig over:

De lubne katters trinne hale
De lubne kattenes trinne hale

Da blir det jo vanskelig for en tysker...

Huskeregelen har jeg derimot ikke forstått. Jeg ser ingen forskjell
:-(. Hvorfor er ikke Harald konge av Norge?

16.02.18 10:30
Du må lese huskeregelen en gang til.

16.02.18 10:48
Du får være fornøyd med at Margrethe II er dronning av Danmark. ;)
https://nn.wikipedia.org/wiki/Margrethe_II_av_Danmark

16.02.18 11:53, Mestermann no
@08:52: Du gjør den vanlige feilen, nemlig at du prøver å lager tyske setningskonstruksjoner på norsk. Det meste
av dette er helt teoretiske konstruksjoner, og har ingen ting med praktisk, virkelig norsk å gjøre.

I den kalde kattens pels - til nød ok
I det kalde barnets veske - går an, under tvil, men for det meste ville man nok sagt: i vesken til det kalde barnet
Under det kalde værets omstendigheter - går ikke an å si; alt for komplisert.
I de kalde kattenes pels - går ikke an å si; alt for komplisert. I pelsen til de kalde kattene går an.
I de kalde barnas veske - i vesken til de kalde barna
Under de kalde værs omstendigheter - kan man over hode ikke si.
Man kan heller ikke si: de lubne katters/kattenes trinne hale. Man ville sagt: den trinne halen til de lubne kattene.

Alle disse spørsmålene og utenkelige konstruksjonene ville jeg lagt bort og heller konsentrert meg om praktisk
språkbruk.

Når det gjelder huskeregelen, så var det bare for å minne deg på at du ikke kan bruke "av" på samme måte som
man på tysk bruker "von". "Av" er ikke på samme måte som "von" en slags universalpreposisjon.

Man kan si: "Kong Harald er konge av Norge", ("König Harald ist König von Norwegen")
menman kan IKKE si: "Norge er landet av kong Harald" ("Norwegen ist das Land von König Harald").

Her må vi enten bruke vanlig s-genitiv: "Norge er kong Haralds land", eller vi må bruke genitivspreposisjonen:
"Norge er landet til kong Harald".