16.02.18 14:03
Stichwörter: dollarglis, glis, glise, grinsen
Hei,

bar akkurat opptatt med å øve meg tankemessig i norske synonymer og valgte ordet "glise". Jeg oversatte det for meg med å grinse. Ble litt usikker på om ordet grinse i det hele tatt eksisterer på norsk. Slo det opp, så meg bekreftet, men ble var at ordet 'glise' mangler i Heinzelnisse!!!
Da slo jeg opp glise i NAOB og måtte lese at det opprinnelig betyr "skine" - noe jeg hittil ikke var klar over.
Hvordan ville man ha kunnet oversatt denne glisingen?

Scheinen, glänzen, funkeln?

Noe sånt? Er glise og glänzen beslektet? Og siden glissen og glise skal henge sammen: er også issen beslektet med glise? Jeg ville formodet at også Glatze henger sammen med glänzen...

16.02.18 14:22, Mestermann no
Glise er et interessant ord. I avisspråk brukes det ofte synonymt med "å smile": "– Jeg ser frem til stafetten i
morgen, sier skiløper NN og gliser".

Ordets etymologi viser imidlertid at et glis, eller det å glise, ikke er helt det samme som å smile. Det betyr egentlig
at noe skinner (stygt eller hvitt, lysende) frem, at noe åpner seg, sprekker opp. Den som gliser, viser eller blotter
altså tennene, f.eks. i et (stygt, hånlig) flir. En dødningeskalle gliser. En person kan se på maten med et sultent
glis.

I eldre språkbruk vil man også kunne finne at døren gliser (står på gløtt), at vinduene gliser (ikke er tette) eller at
skjorten gliser (ikke er kneppet).

Verbet glise kommer fra norr. glissa, skinne, og substantivet glis fra norrønt gliss, det er beslektet bl.a. med
glissen, altså noe som ikke er tett, noe som har åpninger, med grissen (samme betydning) og med å grine. Med
isse er det imidlertid ikke beslektet. Isse kommer av norrønt hjarsi, og er beslektet med f.eks. hjerne.

Glise i sin vanlige betydning må oversettes til tysk med grinsen. Det kan ikke oversettes med hverken scheinen,
glänzen eller funkeln. Grinsen er også beslektet med det norske og danske "grine".

16.02.18 14:28, Mestermann no
Glanz/glans er forøvrig ikke beslektet med glis, såvidt jeg kan se. I tilfelle er det svært fjernt. Men Glatze er
ganske riktig beslektet med Glanz, via glatt.

16.02.18 15:16
Og glad er i nær slekt med glatt.

16.02.18 16:16
Glis har vi jo også i bilverdenen. 50 tallets amerikanske biler ble på 60 og 70-tallet omtalt som "glis". (Se det gliset!) Nok et "norsk" ord som har ramlet ut av dagligtalen.

Perkins

16.02.18 16:31, Mestermann no
Ja, nærmere bestemt er "glis" i betydningen "amerikansk, stor bil", en forkortelse for "dollarglis", altså
formodentlig det brede, hvite gliset til en rik amerikaner. På femtitallets relativt fattige nordmenn må datidens
amerikanere ha virket svært velstående, velfødde og med forbilledlig god tannhelse!

Dette malende ordet henger nok sammen med at de store, amerikanske bilene på 50-tallet gjerne hadde en blank
og bred radiatorgrill som fikk dem til å se ut nærmest som om de hadde et ansikt som gliste bredt. For det andre
var de sjeldne og dyre.

Ordet "glis" i betydningen "dyr, oppsiktsvekkende bil" eller "amerikansk femtitallsbil" forekommer fremdeles, men
sikkert ikke så hyppig som før.

16.02.18 20:10
Lieber Mestermann, lieber Perkins,

mange takk for den utførlige og interessante forklaringen..