22.02.18 09:41
Betyr det å ikke ta noe inn over seg egentlig det samme som å ikke la seg fornærme? Å ikke la seg krenke av noe? Ikke bry seg? Ikke la tingene få slippe til? Nicht heranlassen an sich?

22.02.18 09:50
"Å ikke ta noe inn over seg" kan vel bety så mangt.

Fortrinnsvis tenker jeg på "å ikke lære", "ikke bry seg".
> Jeg har sagt det hundre ganger. Han tar det bare ikke inn over seg!

Men jeg kan også forestille meg det i sammenhengen du foreslå :)
> Jeg er blitt kalt mye, men jeg velger å ikke ta det inn over meg.

-Tutankoopa

22.02.18 10:43, Mestermann no
Jeg vil vel si at å ta eller ikke ta noe innover seg betyr at man tar eller ikke tar inntrykk av noe, at man blir klar
over konsekvensene av noe, erkjenner noe fullt og helt:

"Ennå hadde jeg ikke tatt innover meg det det som hadde hendt".
"Jeg ønsker at legen skal ta innover seg hvordan pasientene har det".
"Det kan være vanskelig å ta innover seg følgene av en slik ulykke."

Derimot finnes det et annet uttrykk, som er å la noe gå innpå seg. Det betyr at man blir krenket, lei seg eller
fornærmet av noe.

"Ikke la det de sier, gå innpå deg."
"Det går innpå meg at han hele tiden beskylder meg for dette."

Så er det nok sånn at mange blander disse uttrykkene; spesielt blir "ta innover seg" brukt i betydningen "la noe
gå innpå seg".

22.02.18 10:59
Åj, det er sant! gikk i fella og blanda de sjøl

-Tutankoopa

22.02.18 21:15
Mange takk, dere to!
Det var akkurat denne forskjellen jeg ville frem til. Men jeg hadde glemt hva det hette... :-( nå husker jeg det igjen...i hvert fall her og nå...