02.03.18 22:18
02.03.18 23:21
Kriminalvården er en svensk etat som har ansvar for kriminalomsorg.

https://no.wikipedia.org/wiki/Kriminalv%C3%A5rden

03.03.18 08:12
Da er det det som på tysk kalles for Justiz eller Justizvollzug. Ordet kriminalomsorg mangler i HN...
Mange takk!