02.05.06 16:59
Hei:)
Er det noen som kan forklare når man bruker dativ og når man bruker akkusativ ved vekselprepsosisjonene(an, auf osv.)?

02.05.06 17:20
Det kommer an paa verbet.
Men kanskje en liten regel er mulig: Naa verbet beskrives en tilstand, er det som oftest dativ som maa brukes, f.eks.:
Das Bild hängt an DER Wand.
Die Tasse steht auf DEM Tisch.
Hvis derimot verbet beskriver en aksjon, er det vannligvis akkusativ:
Ich hänge das Bild an DIE Wand.
Ich stelle die Tasse auf DEN Tisch.

02.05.06 17:29
eksampler:

Jeg setter meg på stolen - Ich setzte mich auf DEN Stuhl (Akk.)
Jeg sitter på stolen - Ich sitze auf DEM Stuhl (Dat.)

Du legger deg på sengen - Du legst dich auf DAS Bett (Akk.)
Du ligger på sengen - Du liegst auf DEM Bett (Dat.)

Jeg går på huset - Ich gehe in DAS Haus. (Akk.)
Jeg er på huset - Ich bin IM (in DEM) Haus. (Dat.)

02.05.06 17:54
Tusen takk for hjelpen

03.05.06 12:38
Når du kan spørre "wo?" (hvor -hvilket sted) må due bruke dativ. Og når du kan spørre "wohin?" (hvor - retningen) må du bruke akkusativ.

Petra