12.03.18 05:56
Stichwörter: tilbakeblikk
Guten Morgen

Rückblick auf etwas/ Rückblick zu erwas....
Verwendet man tilbakeblikk mit til oder på?
Wörterbuch 1 sagt på, Wörterbuch 2 sagt til???

Björn

12.03.18 09:42, Mestermann no
På.

Jeg kaster et tilbakeblikk på min fortid.

12.03.18 12:29
Takk!