12.03.18 19:02
"Korleis det gjekk då dei sloges, seier ikkje soga noko om."

Er "dei sloges" eksempel på mediopassiv? Forma kan vel være både refleksiv og resiprok.

12.03.18 19:28, Geissler de
På bokmål ville setningen jo blitt "Hvordan det gikk da de sloss, sier historien ikke noe
om."

Du har rett i at verbet slåss er et eksempel på mediopassiv, og her er betydningen
resiprok, for det betyr jo "slå hverandre"

12.03.18 21:44
Takk, Geissler. Sitatet er henta fra dialogen mellom Tristan og Kristin fra Valle i Setesdal, en svært konservativ dialekt. På islandsk bøyes verbet å slå slik: infinitiv slá , preteritutm entall sló, preteritum flertall slógum-perfektum partisipp slegið. Det fins også ei form slogust. Sloges i Setesdal er trulig ei resiprok form som tilsvarer slogust på Island.

12.03.18 23:31
På nynorsk heter infinitiv av verbet med resiprok betydning slåst og preteritum slost. "Korleis det gjekk då dei slost, seier soga ikkje noko om." Passivforma heter i infinitiv på nynorsk slåast el slåas. Eks. Graset må slåast. Bokmål:Gresset må slåes.

13.03.18 01:15
Som på bokmål: slå - slo:
De slåss (nåtid) - de sloss (fortid)