15.03.18 06:06
Stichwörter: snuble, stolpre, stumpe
Finnes det et verb som uttales omtrent som stompe og betyr noe i retning av å snuble eller støte an?

15.03.18 06:16
Kom på det selv. Ordet skrives artig nok stumpe, men uttales stompe. Rart nok gjengis stumpe ikke som synonym for snuble. Men jeg tror nok man kan oversette begge ordene med stolpern....

15.03.18 06:31, Mestermann no
Det er ikke et synonym for å snuble, men for å stabbe, stolpre eller stampe. Å snuble er noe annet. Artig nok.

15.03.18 09:28
Snuble = stolpern (Heinzelnisse)
Stumpe = stolpre (Mestermann)
Stolpre <-> stolpern (NAOB)

=>

STOLPRE = STUMPE ~ SNUBLE

Takk for bekreftelsen...

15.03.18 19:07
Nach der Beschreibung von NAOB ist stolpre aber nicht stolpern, sondern eher humpeln...

15.03.18 20:29
Wenn ich Mestermann (und auch Dokpro) richtig verstanden habe, hat "stolpre" die Bedeutung
"stampfen" oder auch "stapfen". Das ist in der Tat etwas anderes als "stolpern". Kann es
sein, dass es sich bei dem Verb "stolpre" um einen falschen Freund handelt?

Gruß
Birgit

16.03.18 00:34, Mestermann no
In der Tat.

Snuble betyr: "under gang eller løp uventet støte med foten (føttene) mot en hindring eller vikle den (dem) inn i
noe så en mister balansen og (nesten) faller", mao. altså på tysk stolpern: "mit dem Fuß gegen ein Hindernis
stoßen und aus dem Gleichgewicht geraten".

Stolpre betyr gå besværlig, stavre, mao. altså på tysk f.eks. wanken.

16.03.18 07:46
"Folk rundt de løp til de forskjellige klasserommene. En høy gutt som gikk i 10. klasse, med mørkt hår kom løpende, og stumpet i en fot, og landet med et dunk over Mona, bøkene som hun hadde hatt i armene lå nå strødd utover hele korridoren. Hun kavet for å komme seg løs, og reiste seg og børstet av seg

-Hva søren var det poenget med, sa hun surt til gutten, og satt armene i siden.

-Sorry, jeg stumpet sa han flaut."

Sitert fra http://www.daria.no/skole/?tekst=4496

Hva i all verden annet skulle "stumpet i en fot" blitt til på tysk enn nettopp "stolperte über einen Fuß"? Og hva annet enn nettopp det å "støtte borti noe og å dette (ikke bare nesten dette, men å dette skikkelig) blir skildret i denne norskstilen?

Stumpe blir nok absolutt brukt synonymt for å snuble. Jeg skal ikke hevde at dette gjelder for alle regioner i Norge, kanskje det er uvanlig i Oslo. Men for meg er mye naturligere å si "jeg stumpet" enn "jeg snublet" når jeg dunket bort i noe og datt.

Forresten betyr "stolpern" ikke bare det å støtte mot noe og nesten å miste fotfeste men også det å gå på en ustø måte der man hele tiden nesten mister fotfeste. Dette finner man også i Duden.

Se også her: https://kryssordkjempen.no/kryssord/bevege%20seg%20ust%C3%B8tt

hvor stumpe og snuble er ført opp ved siden av hverandre som uttrykk for å bevege seg ustøtt. Når det gjelder det norske ordet stolpre skal jeg ikke påstå noe med sikkerhet. Men når jeg ser på eksemplene gitt under https://www.naob.no/ordbok/stolpre ser ikke et eneste ett der "stolpern" etter mine begrep kunne passet bedre enn "wanken". Wanken eller taumeln er vel heller å sjangle eller å rave.

16.03.18 07:50
Men når jeg ser på eksemplene gitt under https://www.naob.no/ordbok/stolpre ser jeg ikke et eneste ett der "stolpern" etter mine begrep ikke kunne passet bedre enn "wanken".

16.03.18 08:16
Her finnes det en avslørende artikkel:

https://www.ba.no/nyheter/kvinne-falt-ut-av-vindu-i-2-etasje/s/1-41-4271213

For her brukes både ordene snuble og stumpe for å skildre den samme hendelsen. Men artikkelen står i BA. Så kanskje også dette er en bergensk særegenhet at stumpe blir foretrukket for å uttrykke at man støttet bort i noe og datt?

16.03.18 08:58, Mestermann no
Teksten du lenker til, er en skolestil skrevet av en elev i ungdomsskolen. Det bærer den da også preg av. Den kan
neppe legges til grunn som definisjonsgrunnlag for bruken av ordet "stumpe" på bokmål. Det er riktig nok at ordet
"stumpe" i deler av landet brukes for å snuble (vel etter sekundærbetydningen "støte"). Også annen ordbruk
eleven bruker, kan tyde på bergensk talemål. Men den vanlige definisjonen av å stumpe er å stolpre.

Ingen av eksemplene som gis i Naob for "stolpre", betyr å snuble. Å snuble betyr uventet å støte føttene mot en
hindring slik at man mister balansen og (nesten) faller. Når det i eksemplet fra Gert Nygårdshaugs Honningkrukken
står at "han stolpret seg inn på kontoret", så betyr det ikke at han snublet inn på kontoret, men at han stavret seg
inn dit, gikk inn med besværlig gange, stumpet inn på kontoret.

Jeg legger til grunn at primærbetydningen av ty. stolpern, er den samme som for snuble (beim Gehen, Laufen mit
dem Fuß an eine Unebenheit, ein Hindernis stoßen, dadurch den festen Halt verlieren und zu fallen drohen).
Sekundærbetydningen (sich stolpernd, ungeschickt, mit ungleichmäßigen Schritten irgendwohin bewegen) kan
sikkert brukes for å oversette stolpre, stavre eller stumpe.

Det viktigste anliggendet her er imidlertid ikke hvordan du bruker stolpern, men at betydningen er annerledes på
norsk. Du kan ikke benytte stolpre synonymt med snuble, og du kan ikke bruke stumpe synonymt med å snuble,
heller. Selv om det brukes slik muntlig i deler av landet, ser det merkelig ut på bokmål og vil som oftest ikke bli
forstått riktig.

16.03.18 13:36
Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt...

16.03.18 18:27
Stumpe er da også et sjeldent forekommende ord, bortsett fra kanskje i Bergen. Det er en bruker her som
forsøker å gjøre dette til et forum for tysk-bergensk.

16.03.18 19:05
Vet ikke hvem som skrev innlegget 13:36. Det var i alle fall ikke meg, trådstarteren. Heller ikke jeg helt klar over hva 13:36 mener å si med innlegget sitt. Kanskje han morer seg litt over vendingen i siste innlegget til Mestermann. Men jeg synes vi burde være rause her. Selv Mestermann kan umulig overse språkbruken i hele landet. Han burde kanskje være litt mindre kategorisk her og der, kanskje også spart med sarte Seitenhieber som i 06:31 ("artig nok").
Men også MM må jo ha lov til å ta feil liiite granne her og der. Uten å måtte knele på kne og å be om unnskyldning - ?
Når det gjelder utsagnet i 18:27 må jeg derimot protestere på det skarpeste. Dette er ikke sant! Men selvsagt er det jo heller ikke riktig å bortforklare eller blånekte gjengse språkbruk andre steder enn akkurat Oslo. Vi må jo tåle at det heter snuble i Oslo og stumpe i Bergen - eller at det enda mere sammensatt enn dette som i dette tilfellet. Kommer tilbake til dette - det egentlige emnet - litt senere. Hyggelig kveld for dere alle sammen. Og ikke krangel - det er ikke verdt dette. Jeg likte han Kåre Willok med sin livsmaksime "Jeg forsøkte å aldri bli sint"

16.03.18 21:03
Indem ich durch den nächtlichen Wald stolperte, stolperte ich an einer Wurzel.

Richtig: Idet jeg stolpret / stumpet gjennom den nattmørke skogen,
Falsch: Idet jeg snublet gjennom den nattmørke skogen,

Richtig: ... snublet jeg over noen røtter.
Falsch: ....stolpret jeg over noen røtter.
Richtig: ... stumpet jeg i noen røtter. (DIALEKTISCH)

Stumpe entspricht also am ehesten dem deutschen stolpern insoweit, als es im dialektalen
Gebrauch auch die "Primärbedeutung" von stolpern, also “beinahe bzw. tatsächlich
hinfallen" abdeckt. Hauptsächlich bezeichnet stumpe aber die Sekundärbedeutung von
stolpern, stolpernd gehen." "Han stumpet i veg" => "Er stolperte los."

Wanken würde man dagegen wohl eher mit sjangle eller rave (daher der rave im Englischen!)
übersetzen. Darüber hinaus gibt es auch noch "å vagge", in Heinzelnisse mit watscheln
übersetzt... Isdalskvinnen for eksempel skal ha hatt en litt vaggende gang. Jeg tviler
litt på om det ville blitt rett å oversette det med noe som uelegant som andens
watschelndem Gang. Men det vet jeg ikke. For i motsetning til å stumpe som jeg er veldig
fortrolig med fra mine første leveår ("Stumpet du? Datt du? Slo du deg?" - ikke sant?), så
tilhører hverken snuble eller vagge til primærordforrådet mitt.

Sånn har i alle fall jeg forstått det hele nå.

17.03.18 02:31, Mestermann no
Her må vi nok skille mellom hva som er bergensk talemål og det som er landsgyldig bokmål. Det er en rekke ord
jeg bruker i min oslodialekt som jeg ikke kan bruke når jeg skal skrive bokmål, spesielt ikke her i forumet. Det
samme gjelder for spesifikke ord fra bergensk bydialekt.

Om du vil bruke "stumpe" for å snuble, blir det selvsagt din sak. Det eneste jeg eller andre kan hjelpe deg med, er
å få deg til å innse at slik bruk bare i begrenset grad vil bli forstått utenfor bergensområdet. Hvis vi forumet skal
begynne med å forklare hva som kan tenkes å være "riktig" i Norges mange hundre dialekter, ville det ingen ende
ta. Forumet ville ikke ha noen hensikt. Her må vi nøye oss med å forklare hva som er riktig og vanlig på hhv.
bokmål og nynorsk.

Svaret på spørsmålet har du fått forlengst, i mange omganger, og det er vanskelig å forstå hva som er hensikten
med å kverne videre på det med ytterligere, vidløftiggjørende innlegg.