16.03.18 23:41
Stichwörter: tre ned over hodet på noen
Hva betyr denne setningen her:

"Vi fikk mye organisert religion tredd ned over oss" - ???

17.03.18 02:06, Mestermann no
Uttrykket lyder egentlig: Å få noe tredd (eller trædd) ned over hodet på seg. (Variant: Å få noe trædd ned over
ørene på seg).

Opprinnelig har nok uttrykket hatt en helt konkret betydning, som at man (i barnelek i den kalde årstiden) drar
(trer) noens luekant ned i ansiktet på vedkommende, mot vedkommendes vilje. Eller det sikter til den opplevelsen
man har som barn om vinteren, nemlig at de voksne kler på en og trer luen godt ned over ørene på en, kanskje
lenger ned enn man selv synes det er bekvemt.

Denne følelsen av umyndiggjørelse går igjen i uttrykkets figurative betydning, som er å påtvinge noen noe, altså
å gjøre en regel, ordning el.l. gjeldende for noen uten å innhente samtykke eller lytte til synspunkter. I dette tilfellet
er det tale om organisert religion som har blitt påtvunget noen, kanskje barn, f.eks. i mer eller mindre obligatorisk
religionsundervisning eller forkynnelse de ikke kunne unndra seg.

17.03.18 06:50
God morgen, Mestermann,
tusen takk. Både ordet "tre" utenom det å tråkke hhv. gå og uttrykket tre ned over hodet var fullstendig ukjent for meg. Ordet ser ellers ut til å bety noe som einfädeln på tysk. Det mangler i HN også forresten. Ellers er det sant at det var snakk om et barn og dets opplevelser. Utsagnet forekommer i den aktuelle utgaven av Skavlan på tampen av sendingen (bare i underteksten).
Hyggelig morgen!

17.03.18 12:10, Mestermann no
Verbene tre/træ og tre er to forskjellige verb med forskjellige betydninger, selv om de skrives likt. Antagelig var
det derfor de tidligere (og fremdeles av mange) ble skrevet forskjellig: træ og tre.

1. Tre (træ) - trer (trær) - tredde (trædde) - tredd (trædd)
2. Tre - trer - trådte - trådt

Det første tre/træ kommer fra det norrøne ordet for tråd og har flere betydninger, f.eks. å tre en tråd gjennom et
nåløye, tre en vev; at noe slynger seg; å føre noe større inn på noe mindre, som i å tre perler på en snor, tre luen
på hodet.

Det andre tre kommer fra det norrøne ordet for å tråkke eller trå, og betyr å sette foten på noe, tråkke på noe eller
noen; i litterær bruk også å gå, bevege seg; samt i en rekke faste uttrykksom tre til, tiltre, tre sammen, tre frem,
fremtre, og mange fler.

17.03.18 15:12
Mange takk, Mestermann. Ordet træ var jeg fullstendig uvitende om