22.03.18 21:14
Stichwörter: Laie, leg, legdommer, legmann, lek, lekdommer, lekmann, Schöffe
Er en lagdommer og en lekdommer egentlig det samme? Der ikke sånn ut for meg. Men en lagdommer er vel likeledes som en lekdommer ingen fagdommer, men bare en rettskyndig bisitter? Er en lagdommer en slags bedre lekdommer, en lekdommer ved lagmannsretten?

Mange takk på forhånd og en trivelig kveld

23.03.18 00:04, Mestermann no
Legg merke til at når ord begynner med lek-, også ofte skrevet leg-, så har forstavelsen, altså leg, den samme
betydning som "Laie" på tysk.

Legdommer
Legmann
Leg og lærd

Når noe begynner med lag- eller inneholder dette, så er betydningen i bestemte, juridiske eller
forvaltningssammenhenger den samme som ordet "lov", etter gammelnorsk log, rettskrets, lov:

Lagmann
Lagdommer
Lagmannsrett
Lagmannsting
Trøndelag
Frostatingslagen

24.03.18 11:36
Mange takk!!!