24.03.18 06:58
Stichwörter: infiltrere., unterwandern
Hva betyr egentlig "unterwandern" på norsk? Sånn som det er brukt for eksempel her: https://www.nachdenkseiten.de/?p=43104

Kunne man sagt underminere? Partiene ble underminert? Eller eksisterer også "undergrave" eller "undervandre"?

Mange takk på forhånd og en hyggelig dag...

24.03.18 07:36, Geissler de
Jeg ville sagt infiltrere. Undergrave og underminere passer ikke etter min
oppfatning, for begge har ødeleggelse som formål, mens infiltrasjon sikter på informasjon
og kontroll.

24.03.18 08:45
Godt forslag. Infiltrere passer nok bedre skjønt grensene mellom det ene og det andre sikkert kan være flytende. I NAOB blir undergrave brukt i sammenheng med forklaringen av infiltrere: https://www.naob.no/ordbok/infiltrere
Infiltrere er vel litt mer generelt slik at det både kan bety å bli medlem av noe for å ødelegge det eller for å få has på det. Når man overtar styre på noe som egentlig har andre formål enn den retningen det blir styrt til ødelegger man det jo også på en måte...I hvert fall ser det ikke ut som om det fantes et "opprinnelig norsk" ord for det å infiltrere.

24.03.18 14:05, Mestermann no
Joda, forsåvidt: det norske ordet for infiltrere er blande, nærmere bestemt blande inn i, trenge inn i, med samme
hovedbetydning som den opprinnelige meningen med infiltrere, om væske, celler, substanser osv., nemlig at noe
trenger inn i disse.

I betydningen som her diskuteres kan man forsåvidt si at noen utenfra i skjul trenger inn i eller blander seg inn i en
organisasjon el.l. for å undergrave den, ta makten over den, overvåke den. Men det aller vanligste i slike tilfeller er
nok å si at noen infiltrerer noe.

26.03.18 23:08
Mange takk, MM!