24.03.18 10:59
Hei

Gerade habe ich in den Hausaufgaben gelesen:

Da ba Gyda dem (?) hilse kong Harald.

Ich bin etwas unsicher und glaube, dass da eine Präposition und ein å fehlt, oder? Die Stelle an der ich glaube, dass etwas fehlt, habe ich mit (?) gekennzeichnet.

24.03.18 11:35
Beides richtig / zulässig. Men jeg kan ikke forklare hvorfor. For det meste skal å'en stå foran verbet i lignende konstruksjoner:

Hun anmodet Gyda om å hilse kong H
Hun oppfordret Gyda til å hilse kong H.

Her er det etter min oppfatning ikke lov å slette / sløyfe hverken preposisjonen eller å'en.

Heller ikke sammen med kreve:

"Jeg krever å bli hørt".

Tror ikke dette ville gått med "Jeg krever bli hørt" eller "jeg krever hørt". Derimot kan jeg faktisk forestille meg en setning som denne:

"De krevde bilen parkert" istedenfor "De krevde bilen å bli parkert" eller "de krevde at bilen skulle parkeres".

24.03.18 13:27
"Da anmodet Gyda dem om å hilse kong Harald." er korrekt. Du kan også skrive slik det står i læreboka:"Da ba Gyda dem hilse kong Harald": Jf setningen "Faren min ber meg hilse."

Se Dokpro https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=+be&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk=...

"...dem hilse kong Harald" er det en objektsinfintiv. Det er et subjekt -verbal forhold(neksusforhold) mellom "dem og hilse". "Kong Harald" står som direkte objekt til verbalet "hilse".> De skal hilse kong Harald.

24.03.18 17:32
Vielen Dank für die Erklärung!