01.04.18 08:02
Heissan,
er det noen regler bakom når man velger "leve" eller "livs" i sammensatte ord med leve eller livs? Det er et levevis, men en livsførsel, en livsforsikring, en livsalder, men også levealder, men kun en livsangst, ikke en leveangst.

01.04.18 09:10, Mestermann no
I motsetning til på tysk, hvor verbet (leben) og substantivet (Leben) er like, er verbet på norsk å leve mens
substantivet er et liv. Derav forskjellene.

Levevis, levemåten = viset/måten man lever på
Livsførsel = slik man fører sitt liv
Livsforsikring = forsikring av ens liv
Livsalder = alderen en har oppnådd i sitt liv
Levealder = alderen en har oppnådd ved å leve
Livsangst = angst for livet

Dette er ikke noen regel, men det forklarer hvorfor det er forskjeller. Som så ofte ellers må man bare prege seg
dem.

01.04.18 22:35
Mange takk, Mestermann. I så fall kunne man visst også konstruert et ord leveangst som
angst for å leve. Noe som ville vært noe annet enn angst for livet eller livsangst. På
tysk finnes også forskjeller på det ene og det andre som antakelig i ord som "Lebemann",
ikke Lebensmann. Men det er ganske sjeldent. Sammensetningen med substantivet "liv"
dominerer.

02.04.18 00:10, Mestermann no
Det finnes i lyrikken sitater som "angsten ved å leve", "angsten for å leve", men angsten for livet kalles livsangst.
Noen egentlig regel for dette finnes som sagt ikke.

02.04.18 04:51
Mange takk, Mestermann. Da er ordet leveangst simpelthen ikke enda "oppfunnet". Jeg mente å skille akkurat sånn som du tolket det: livsangst = angst for de tingene som bare skjer eller kan skje i livet, leveangst = angst for de tingene som skjer eller kan skje når man selv tar hånd om styret i livet.

02.04.18 13:53, Mestermann no
Leveangst er altså ikke et ord.

03.04.18 10:02
Ja, det var mottatt. Mange takk for det varsomme tillegget. Norsk er vel også i mindre grad mottakelig for neologismer enn tysk? Man kan visst ikke bare skape et ord etter et mønster med håp om at det blir godtatt? Tror nesten man er litt friere på tysk her. Allerdings ville man ved bruken av et ord som Lebeangst vel også brukt anførselsestegn og kanskje bindingsstrek: "Lebe-Angst". Nesten litt rart det ikke eksisterer et ord for angsten for å leve på tysk hhv. norsk.

03.04.18 10:35, Mestermann no
Jo, angsten for å leve har et ord på norsk: Livsangst. Noen neologisme med nøyaktig samme betydning trenger
du ikke lage.

04.04.18 01:26
Lebensangst og sannsynligvis livsangst er etter min forståelse ikke angsten for å leve, men for livet. Angsten for å leve er angsten for å livet i sine egne hender, å styre sitt eget liv, å gjøre noe aktivt. Livsangst eller angsten for livet er derimot angsten for de tingene som kan skje eller som ufravikelig skjer i et liv, som affiserer et menneske utenfra: sykdom, fattigdom, død, alderdom, osv.

04.04.18 12:54, Geissler de
Jeg ser ikke den forskjellen du postulerer. Tysk "Lebensangst" og norsk "livsangst"
inneholder etter min oppfatning også angsten for å ta livet i sine egne hender og alt
dette.
Dessuten etterlyserdu et ord i norsk som vi heller ikke har i tysk. "Lebeangst" finnes
ikke.

04.04.18 12:57, Mestermann no
Enig.

04.04.18 18:49
Okei. Om det er slik at livsangst og Lebensangst omfatter begge sorter angst, da er det slik. Jeg ville sagt at livsangst betegner angsten for de redslene som livet innebærer selv - ikke frykten for å ta livet i sine enge hender. Men kanskje det ene følger uvegerlig med det andre. Ikke vet jeg.