03.04.18 08:42
Hva heter Armenspeisung på norsk? Er det riktig oversatt med fattig-bespisning?

03.04.18 09:05, Mestermann no
Nei. Suppekjøkken.

03.04.18 09:40
Mange takk, Mestermann. Ser det nå at fattigbespisning visst bare er et dansk ord. Om man vill uttrykke det på norsk må man da altså virkelig ty til et snarere eufemistisk ord som suppekjøkken - som også blir mye brukt i Tyskland i stedet for ordet Armenspeisung - eller så må det omskrives med ord som "bespisning af de fattige", som et innlegg i NAOB påpeker...

03.04.18 10:49, Mestermann no
Du trenger ikke henge haler på alle svar du får. Kommentarene dine og de tanker du gjør deg rundt svarene er av
meget begrenset interesse for andre enn deg selv.

03.04.18 12:06, Mestermann no
Du er blitt henstilt vennlig om dette før. Vær så snill å ta henstillingen til følge.

03.04.18 20:31
Matkupong kommt auch vor.

03.04.18 22:49
Vielen Dank 20:31!