04.04.18 05:50
Stichwörter: vinterglatt
Guten Morgen

Die Zeitung am Morgen führt mal wieder zu Fragen:

Da skal du være oppmerksom på at det kan være vinterglatt noen steder.
---> Gibt es ein deutsches Wort für vinterglatt?

De kan møte glatte veier om de skal ute å kjøre om natta eller tidlig onsdag, sier han.
---> Ich hätte til å kjøre geschrieben. Und ich habe noch immer nicht verstanden wieso die Norweger manchmal das til weglassen....

Lengst sørøst i Hedmark kan regn fryse på bakken.
---> lengst sørøst i Hedmark= ganz in Südosten von Hedmark???

Sandra :)

04.04.18 07:44
Ad 1: Bortsett fra winterglatt ( https://www.duden.de/rechtschreibung/winterglatt ) kommer jeg ikke på noe. Ja, jeg tilstår: også jeg har måttet se etter først om ordet winterglatt eksisterer i Duden ;-)

Ad 3: jeg ville jo sagt: "Im äußersten Südosten". Men det er sikkert ikke galt å si "ganz in Südosten"

Ad 2: Et spennende spørsmål. Her må vi nesten avvente på hva nordmenne kommer til å mene. Jeg mener at det er skrevet feil. For det ene ville jeg skrevet "ut" og ikke "ute", for etter min forståelse betegner ute et sted (draußen) og ut en retning (nach draußen, "raus"). For det andre ville jeg skrevet "og" istedenfor "å": om de ska' ut og kjøre... Alternativt kunne man etter mine begrep også skrevet: om de skal ut for å kjøre ...

Så din språkfølelse har nok ikke bommet helt ved følelsen at det er noe muffens ved denne setningen. Men hvorfor det må bli "for" og ikke "til" må vi nesten 'høre' fra en proff. For faktisk finnes det enkelte tilfeller der det høver seg å bruke 'til' og ikke 'for'. For eksempel i en setning som denne (som vi drøftet her i forumet forleden sist): Det var for langt til å gå. Jeg ville forklart det slik at hovedvendingen for det tyske 'um zu' er 'for å', men at det blir fortrengt av 'til å' i kombinasjon med uttrykk som for + adjektiv. Men jeg kan ta feil her. Vi får se hva ekte Nordmenn mener om dette...

04.04.18 11:21
P.P.S.: Man ville f.e. også sagt:
Norsken min er ikke bra nok til å besvare innfløkte spørsmål.
Dette må antakelig bare pugges:
xxx nok til å...
for xxx til å...

Men:

gjøre noe for å oppnå noe, MEN:
få noen til å gjøre noe

04.04.18 12:52, Mestermann no
Vinterglatte veier eller vinterglatt føre er nok typisk norske begreper som det ikke finnes ekvivalenter for på tysk.
En vei kan være glatt av mange årsaker, om vinteren pga. vinterlige forhold.

Neste setning bør lyde: de kan møte glatte veier om de skal ut og kjøre om natta eller tidlig onsdag.

Uttrykk som lengst øst, lengst nord osv. finnes det ikke helt ekvivalente oversettelser for. «Lengst nord i Oslo»
betyr at man befinner seg så langt nord i Oslo som man kan komme.

Så må jeg som admin. nok en gang be posteren 07:44 om å slutte å komme med kommentarer og synspunkter
som ikke har noe med saken å gjøre, samt forsøke å ikke svare vidløftig. Det hjelper ingen. Han er blitt advart
mange ganger. Ett av innleggene hans i denne tråden er slettet.

04.04.18 13:00
Für Zweifelsfälle bei å/og sollte man die Vergangenheitsprobe einsetzen.

Språkrådet:
I forbindelser som «Skal dere ut og spise?» har vi bare en infinitiv, men siden det heter «De var ute og spiste», kan vi tenke oss at det er utelatt en infinitiv her (dra, gå, reise e.l.), slik at det bør hete: «Skal dere ut og spise?», «Han ville ut og prøve lykken» osv., med og.

Der Satz ist also falsch, es muss heißen: "... om de skal ut og kjøre". Ode eben "ut for å kjøre" wie 07.44 vorschlägt.
Ute ist also auch falsch, hier wurde wahrscheinlich die flektierte Form aus einem früheren Entwurf ohne "skal" aus versehen übernommen. Z.B. "når de er ute og kjører".

Og/Å ist super schwierig. Ich konnte auf Anhieb auch nicht sagen, ob es "skal ut å" oder "skal ut og" heißt. Wenn man zu lange darüber nachdenkt, wirkt "skal ut å" eigentlich besser. Im Textfluss hätte ich es hoffentlich richtig geschrieben :P
-Tutankoopa

04.04.18 13:06, Mestermann no
Her skal det være «ut og kjøre».

Han skal ut og hogge ved
Han skal ut for å hogge ved

I første tilfelle bruker vi ikke infinitivsmerket. Jeg skal prøve å komme på regelen og komme tilbake til den.

04.04.18 13:10
Er ikke regelen, som Språkrådet skriver, at vi tenker oss et utelatt infinitv:
Vi skal (dra) ut og danse.
Derfor fungerer fortidstesten, siden fortid vil bli
Vi var ute og danset.
-Tutankoopa

04.04.18 13:16, Mestermann no
Jo.

04.04.18 14:37
Hvorfor må man fingere et utelatt verb? Skulle er jo allerede et verb i seg selv. Man kunne jo likeledes sagt:

(1) Vi skulle ut og danse.

eller:

(2) Vi skulle ut og (vi) danset.

eller

(3) Vi skulle ut for å danse.

Selvsagt har enhver av disse setningene en litt annen betydning. Meningen i en setning som "vi skulle ut og danse" er jo: "Vi skulle ut og vi skulle danse" mens den sistnevnte går ut på: "Vi skulle ut og formålet ved å gå ut var det å danse" og i setningen (3) er handlingene i delsetningene helt uten sammenheng (Vi hadde tenkt oss ut og da vi omsider var kommet oss ut bestemte vi oss for å danse).

Når det gjelder valget mellom "skal ut og kjøre" og "skal ut for å kjøre" så er begge formene grammatikalsk sett like rette etter min oppfatning.

Mere gjengse og enklere er sikkert "ut og" enn "ut for å". Det som kanskje gjør at "ut og" passer en ørliten smule bedre er at "for å" for det meste krever en bestemt handling - som i det ovenstående eksemplet "for å hogge ned det treet". Hadde det stått et "bil" i tillegg til kjøre ville det passet enda bedre med "ut for å kjøre bil" - ? Sier min språkfølelse i hvert fall.

P.S.:
Heter det ikke "I første tilfellet? Eller er begge varianter rette?

Denne fortidsprøven har jeg forresten ikke forstått. Tyskere har vanligvis ingen problemer med å skjelne mellom "og" og "å". Likeså som nordmenn - i motsetning til mange tyskere - ikke har vansker med å skille mellom "dass" (at) og "das" ("det"). Da jeg som liten pjokk skulle lære meg denne forskjellen tydde jeg ofte til "norsk-prøven".

Men skjønt vi gjør dette med "og" og "å" rett helt automatisk ville det vært artig å forstå denne fortidsprøve-greien.

04.04.18 15:15, Geissler de
Nei, skulle er ikke et verb i seg selv. Modalverb kan vanligvis ikke stå alene uten
et annet verb i infinitiv. Dett gjelder altså både for tysk og norsk.

Når et modalverb likevel av og til står uten et verb til, er det alltid en ellipse, der
verbet i infinitiv er utelatt fordi det går fram av konteksten hvilket verb det skal
være og fordi den uttrykksmåten er etablert. Dvs. du kan ikke bare finne på nye uttrykk
der verbet i infinitiv er utelatt, selv om konteksten er soleklar. Du kan f. eks. ikke
si "Jeg kan ikke alkohol", til tross for at alle skjønner at det er verbet "drikke" som
mangler.

Veldig sjelden kommer det likevel nye slike uttrykk, som f. eks. "Kann ich ein Eis
[haben/bekommen]?", som barn i Tyskland sier nå for tiden. Men jeg kommer ikke til å
venne meg til det, selv om jeg blir 200 år gammel.

04.04.18 16:14
Neivel, det går det jo selvsagt ikke an å benekte.

Men i uttrykk der "fullverbet" sløyfes inntar jo hjelpeverbet i det minste de facto fullverbets plass og blir liksom til et eget fullverb.

Men det får være som det vil. Det jeg egentlig ville frem til er jo at:

Jeg skulle ut og dra.

er det samme som:

Jeg skulle (gå) ut og skulle dra.

Likeså som man må tenke seg at fullverbet blir utelatt i den første setningsdelen, kan og må man se på hjelpeverbet som utelatt i den bakre delen av setningen. Ikke sant?

Grunnen til at nordmenne har så vanskelig for å gjøre dette rett er jo at uttalen av "og" og "å" for de fleste nordmennene nøyaktig er den samme. Jeg ville jo alltid sagt [å:g] og ikke [å:], men siden mange nordmenn ikke gjør forskjell på det ene og det andre, går det ikke an å høre hva som er riktig eller galt.

Dette er nettopp samme grunnen som gjør at tyskerne ofte ikke klarer dette med rettskrivingen av "das" og "dass". For også her uttales begge ordene likt. Også her kan og egentlig skal visst ordene uttales forskjellig, men de færreste gjør en forskjell her slik at det heller ikke for tyskere er mulig å høre hva som er galt eller rett.

Nordmenn har derimot ingen som helst vansker her, i og med at det for nordmenn dreier seg om helt forskjellige ord. Akkurat som på tysk "og" og "å" med und og zu danner ord som det ikke går an å blande.

P.S.:
"Kann ich ein Eis?" er helt fryktelig! Aldri noensinne hørt dette før!

04.04.18 17:31
Vielen Dank für eure Erklärungen Mestermann, Tutankoopa und Geissler!!!!

Sandra :)

04.04.18 17:43
Hva med 07:44 da? Han kom jo med det første og mest omfattende svaret ... =8-