05.04.18 15:09
Hvordan kan man finne ut om ens norsk er god nok for å prøve seg på Bergensk-testen? Er det egentlig mulig å få attestert C2-nivå også?

05.04.18 15:44
Det er jo mulig å sjekke om man selv mener man ligger på B2 id Det felles europeiske
rammeverket for språk, og det er også mulighet for å bestille gamle testoppgaver man kan
prøve seg på. Jeg mener det også finnes en gratis online-test fra en språkskole på nett
et sted, men jeg aner ikke hvor bra den er.

Bergenstesten måler bare B2/C1, men får man godt bestått på alle delprøver vil jo det
indikere at man i hvert fall ligger veldig høyt på C1-nivå.

05.04.18 15:52
Mange takk, 15:44! Skal se å få tak i de gamle prøvene!