05.04.18 15:22
Hei

Kongen og kirken hadde også fått ulike former for skatteinntekter som ble kraftig redusert nå når befolkningen hadde minket.

2 Konstruktionen in diesem Satz verwirren mich:

former for: wieso for als Präposition? Wäre av auch möglich?
nå når: Wie übersetzt man das?

Sandra

05.04.18 15:35
"nå når" würde ich mit "nun, da" übersetzen. "die kraftig reduziert wurden, nun, da die
Bevölkerungszahlen sanken".

05.04.18 15:42
Hier kommt meine Übersetzung, vielleicht kein ideomatisches Deutsch.

ulike former for skatteinntekter = verschiedene Arten von Steuereinnahmen

nå når = wurde kräftig reduziert, jetzt wo die Bevölkerung

-Tutankoopa

05.04.18 16:46
Helt idiomatisch med "Arten von".

"jetzt, wo" er derimot ikke helt så fint. "nun, da" er bedre.

Hvorfor står det "nå når" og ikke "nå da" i den norske teksten??? Jeg har hele tiden slitt med å innprente meg å slutte med å si "når" for "als" som jeg trodde var rett.

06.04.18 08:51
Danke für die Hilfe Tutankoopa und 15:35 bzw. 16:46

Sandra