05.04.18 15:27
Hallo! Es ist sehr schwierig, Heinzelnisse auf den Computer zu downloaden, auf jeden Fall im Vergleich zu früher. Ich habe die Instruktion gefolgt, aber es gelingt mir nicht. Kann mir jemand Rat geben? LG Kari

05.04.18 16:33
Mener du virkelig å laste ned Heinzelnisse eller å installere den? Å laste den ned er jo ikke noe vanskelig. Å få den til å virke krever derimot litt teknisk affinitet. Faktisk har jeg så sent som i går sjøl kjempet litt ved dette til tross for at jeg kan litt om programmering. Her kommer bruksanvisningen for en PC med Windows:

1. Last ned og installer JAVA: https://www.java.com/de/download/

2. Kopier (dvs: marker teksten, trykk på den framhevete markeringen med den høyre musknappen, velg "kopier") denne lenken og nøyaktig denne lenken (ikke den med "https"!):

http://www.heinzelnisse.info

2. Åpen: "Start" / "Systemsteuerung" / "Java (32 bit)" (forklart her https://www.java.com/de/download/help/win_controlpanel.xml )

3. Velg "sikkerhet" som vist her: https://www.java.com/de/download/faq/exception_sitelist.xml

4. På siden sikkerhet trykk på "bearbeide sitelister" under avsnittet "unntaksliste" eller "Ausnahmeliste"

5. Lim inn den kopierte lenken ved å trykke samtidig på bokstav-knappene "STRG" og "v" (tysk/europeisk-tastatur) eller "CTRL" og "v" (amerikansk/norsk-tastatur) slik at det ser sånn ut: https://screenshots.firefox.com/eFNBypfAFWOaI5cd/null

7. Åpen: https://www.heinzelnisse.info/Downloads/get_it/heinzelnisse.jnlp

Ferdig...

05.04.18 17:25
P.S.: Legg merke til, Kari, at det heter: Ich bin der Instruktion gefolgt, ikke "ich habe die Instruktion gefolgt". Men du kunne sagt: Ich habe die Instruktion befolgt.

Som jeg ser det, er det nesten litt ulogisk at det ikke heter "ich bin die Instruktion gefolgt", for "å følge" betegner jo en bevegelse, dermed en retning. Og verb som indikerer retninger kobles vanligvis med Akkusativ, ikke Dativ.

MEN: Denne reglen står ved lag utelukkende vedrørende substantiver som står etter en preposisjon: "Ich bin an die Front gefolgt". Og dette er jo ikke tilfellet her. Det står ingen preposisjon foran Instruktion. Jeg tror nesten man må pugge at å følge etter er et instransitivt verb som står med Dativ på tysk: "einer Person/einer Sache folgen".

For å gjøre vondt verre: Det heter "eine Person / eine Sache verfolgen.

06.04.18 10:05, Geissler de
17:25 blander sammen to ting som egentlig ikke har noe med hverandre å gjøre.

At en bevegelse eller en overgang krever akkusativ er tilfelle kun ved disse ni
preposisjonene: an, auf hinter, in neben, über,unter, vor, zwischen. Generasjoner av
norske tysk-elever (og ikke minst Øystein Sunde) har lært å ramse opp disse, så det
burde ikke være noe nytt.

Det finnes også dativ-preposisjoner som uttrykker en bevegelse, nemlig zu og
nach.

Verbet folgen har ikke noe med dette å gjøre. Det er rett og slett et av et begrenset
antall verb som krever dativ og ikke akkusativ som objektskasus. Vktige eksempler på
dette: danken, antworten, passen, gefallen, helfen, schmecken, zuhören.

Legg merke til at det typiske objektet i setninger med disse verbene er en person. Her
ser vi en forbindelse til setninger med både dativ- og akkusativobjekt ("Sie schenkt
ihm Blumen"), der det indirekte objektet (dativ) pleier å være en person og det direkte
objektet (akkusativ) en sak.

Dessuten uttrykker flere av dativverbene en subjektiv fornemmelse (gefallen,
schmecken, passen, stehen), hvilket også er en av funksjonene dativ har i tysk.

At en forstavelse gjør at verbet plutselig krever en annen kasus, er forresten ikke
uvanlig, jf. antworten - beantworten, hören - zuhören, danken - bedanken, schmecken -
erschmecken osv.

09.04.18 12:38
16.33: Ja, jeg mente vel å få til å bruke den. Jeg skal prøve med dine instruksjoner. Takk for gode råd.
Takk også til de to neste for grammatikk-lærdom (som egentlig er på plass etter å ha brukt språket daglig i 26 år, som man ser, feil kan man gjøre likevel). Dativverbene kjenner jeg jo egentlig godt til.

09.04.18 14:29
Ingen årsak! Du får gi beskjed om du støtter på ytterligere vansker! Gjerne også om det funket. Kjenner til folk som fortsatt kan gjøre ørsmå feil på tysk etter en to gang så lang tid. Men "hvad" så? Også mange tyskere gjør jo til stadig grove feil. Og så finnes det jo så mange ueuropeiske innvandrere som for eks. tykerer som ofte ikke kan språket skikkelig til tross for å ha vært bosatt her i tredje generasjon. Faktisk har millioner etniske tyskere begynt med å snakke et utysk tysk på grunn av dårlig språklig innflytelse fra fremmede Her er det snakk om langt grovere feil enn dette her... I Norge ser det ut til å fungert lutt bedre med den såkalte integreringen. Men om vi tar det nedstående utdagraget fra AMK ser vi jo godt at dette ikke gjelder unntaksløst.