05.04.18 21:33
Har gitt beskjed på Heinzelnils at Heinzelnisse var offline atter en gang en stund i dag (et sted mellom 18:00 og 21:00)
http://heinzelnils.26022.n8.nabble.com/Heinzelnisse-fungerer-ikke-td35.html