06.04.18 18:38
Stichwörter: når - da, wenn - als
Må nesten gjenta spørsmålet nedenfra.

Der står en setning som denne:

  1. . "Kongen og kirken hadde også fått ulike former for skatteinntekter som ble kraftig redusert nå når befolkningen hadde minket."

Nå har det seg slik at jeg fra før av mener å være vant med å si "når" nesten når som helst:

1. Når jeg gikk til skolen brukte jeg å ta sykkelen for å ta meg frem.
2. Selv når det striregnete avsto jeg ikke fra å sykle.
3. Selv den dagen i juni 1990 når elven gikk over sine bredder tok jeg sykkelen.
4. Når jeg sluttet på skolen kjøpte jeg meg et fly.
5. Nå når jeg er blitt eldre har det gått nedover og jeg sitter som oftest på toget.

Denne bruken av "når" er jeg blitt nokså kritisert for av en norsk student som jeg hjalp litt med å forbedre tysken sin. Jeg ble formanet om å bruke "når" utelukkende i forbindelse med gjentatte hendelser, altså der man på tysk ville sagt "immer wenn". I setninger som man på tysk ville innledet med "als" skulle jeg derimot benytte meg av "da".

Ifølge denne regelen er nærmest alle setningene oppe gale - med unntak av setning Nr. 2.

Men er dette i det hele tatt sant? I så fall ville jo også den innledende setningen Nr. 0 vært feil? Eller er dette atter engang et regiolekt-tema i den forstand at den ovenstående bruken er riktig i visse dialekter eller/og strøk i Norge mens den er feil i andre?

07.04.18 08:49
Den norske studenten gjør «rett» i å korrigere deg, siden dette i utgangspunktet er den grammatiske regelen.
Men som alltid henger ikke alltid grammatikken med på utviklingen i virkelighetens språk. Er nesten sikker på at
de fleste bruker «når» mest i sitt muntlige språk, med mindre man er veldig bevisst på det. Det er altså en «feil»
du deler med maaange nordmenn (som undertegnede). Mitt råd: ikke tenk for mye på det muntlig, men pass litt
på om du skriver en tekst.
-Tutankoopa

07.04.18 10:09
Hei Tutankoopa!

Mange takk for svaret ditt! Betyr det i så fall at det egentlig burde hete:

Kongen og kirken hadde også fått ulike former for skatteinntekter som ble kraftig redusert nå da befolkningen hadde minket." ? Eller er det rett med "når" her?

På tysk er jo dette "nå når" hverken "immer wenn" eller "als", men ville blitt til et "nun, da". "Nun, da" går i retning av "nun, als..". Men er det det samme? Ville man virkelig kunne sagt på tysk "nun, als" i stedet for "nun, da"? Det høres ikke like flytende ut for mine ører. Men samme hvordan det skal hete på tysk: ville "nå da" vært bedre og "riktigere" enn "nå når" på norsk?

Er det dessuten rett at man egentlig burde bytte ut "når" i alle mine eksempelsetninger med "da" unntatt Nr. 2?

Er helt enig i at man helst ikke skal overdrive sin higen etter å uttrykke seg "rett" - i hvert fall så lenge Ola Nordmann like godt kunne gjort samme feil. Men problemet mitt er jo at jeg ikke helt ubetinget kan stole på språkfølelsen min lenger. Hadde jeg alltid vært skråsikker på at en vending var kurant på muntlig talemåte ville jeg ikke brydd meg så mye om den også var rett sånn skriftlig. Men norsken min er jo ganske forkludret som Mestermann betegnete den for for en liten stund siden (høst 2016). Selvsagt blir det jo ikke lettere for meg hvis jeg blir fortalt at en bestemt talemåte eller bestemte ord som den dag i dag er helt gjengse på vestkanten skal være feil. Da blir jeg jo fullstendig "forvirra".

Hyggelig dag!

08.04.18 12:52
For å komme med et annet eksempel:

Jeg sovnet ikke...

... når jeg endelig hadde gått og lagt meg
... da jeg endelig hadde gått og lagt meg
... etter at jeg endelig hadde gått og lagt meg

? Egentlig burde den første versjonen være feil...? Men man sier det vel likevel?

08.04.18 18:07, Mestermann no
Den enkle huskeregelen lyder:

Hvergang når
Dengang da

Når jeg hviler middag, pleier naboen å spille piano
Da jeg var barn, hvilte jeg aldri middag

Det stemmer at mange nordmenn roter med dette. Det skyldes nok flere forjold, ikke minst innflytelse fra svensk,
der man sier "när jag var barn". Men det er ikke god norsk.

De to eksempelsetningene mine er enkle å forstå. Vanskeligere blir det når det handler om noe pågående i fortid.
Da hender det at det dukker opp tvilstilfeller der begge deler kan brukes, litt etter hvordan man vektlegger det
pågående, og selvsagt etter som man har brukt "når" eller "da" tidligere.

I ditt eksempel 1 og 2 skal det være når, som du har skrevet. I 3 og 4 skal det være da. I eksempel 5 kan man
velge, men det klinger naturligst med når.

08.04.18 19:18
Mange takk, Mestermann!

Da er det bare sånn det er! Og man burde innrette språket sitt deretter skjønt jeg har stor mistanke om at det faktisk veldige mange ganger blir sagt feil. Så ofte at selv mange nordmenn ikke vet hva som er rett og hav som er galt.

Her altså de riktige setningene:

1. (Hver gang) når jeg gikk til skolen brukte jeg å ta sykkelen for å ta meg frem.
2. Selv (hver gang) når det striregnete avsto jeg ikke fra å sykle.
3. Selv (den gang) den dagen i juni 1990 da elven gikk over sine bredder tok jeg sykkelen.
4. (Den gang) da jeg sluttet på skolen kjøpte jeg meg et fly.
5. Nå når jeg er blitt eldre har det gått nedover og jeg sitter som oftest på toget.

Så gjenstår bare de to andre setningene. Jeg formoder at den opprinnelige setningen, jeg snublet over, er feil, altså at de må være:

Kongen og kirken hadde også fått ulike former for skatteinntekter som ble kraftig redusert nå da befolkningen hadde minket.

og

Jeg sovnet ikke (den gang) da jeg hadde lagt meg.

Egentlig er jo dét ikke å vanskelig for en gangs skyld!

Hyggelig kveld!

08.04.18 21:23, Mestermann no
Alt rett.

09.04.18 14:04
Takk så mye...