11.04.18 00:11, Mestermann
En melding til forumets brukere fra moderatorene

Innlegg som ikke har språk som hovedtema, eller som forsøker å bringe andre diskusjonstema eller bestemte
synspunkter inn i forumet ved å anknytte dem til språkrelaterte tema, blir slettet uten videre. Det er tidligere blitt
gitt flere advarsler om dette.

11.04.18 06:14
Også når det gjelder tips om bøker eller filmer som kan hjelpe til å forbedre de språklige kunnskapene? Det var da synd. Jeg skulle gjerne blitt tipset om interessante norske TV-serie for eksempel.

11.04.18 09:05, Mestermann no
Det er selvsagt mulig å anbefale bøker eller filmer på språklig grunnlag, slik det alltid har vært. Hvis du leser
meldingen over, vil du se at det ikke står noe om bøker eller filmer der. Det står at forsøk på å bringe andre
diskusjonstema eller bestemte synspunkter inn i forumet ved å anknytte dem til språklige tema, mao. ved å
kamuflere dem som sådanne, blir slettet.