28.04.18 13:42
Stichwörter: no, noe, noen, noko, nokon, nu, nå
Hei

Im Kurs habe ich einen Text Nynorsk als Exkurs bekommen..... Soweit verstehe ich ihn recht gut...

Hier bin ich aber unsicher:

Eg meiner no at det var ein annan diktar som arrangerte det fyrste barnetoget.

no hab ich bei din ordbok nachgeschlagen --> dort wird nu und jeweils als Subsatntiv als Übersetzung angezeigt. Übersetze ich dann no mit Augenblick?
Bezogen auf meinen Satz dann: Ich denke im Augenblick....

Sandra

28.04.18 13:44
Und im nächsten Satz ist gleich die 2. Schwierigkeit...

nokon:?

Men jeg trur nokon brydde seg stort om det.

nokon = noen?

Sandra

28.04.18 14:54
nå = no = nu = jetzt, nun. Dette har vært diskutert her nylig og ble tilmed til gjenstand for en kraftig huskstue

Nokon = noen = jemand. Ja. Überhaupt ist "nokke" (noe) und "nokkon" (noen) sehr beliebt. Man kunne for eksempel sagt nokke som : "Har du hørt nokke sånt nokke!? Eg har ikke hørt på maken!"

28.04.18 15:04
Vielen Dank für die Erklärung!

Sandra

28.04.18 18:55
Bei no kommt es sehr auf den Zusammenhang an. jetzt/nun, wie vorgeschlagen, ist möglich, aber hier ist wahrscheinlich etwas in Richtung also, trotzdem, aber, jedenfalls gemeint.

28.04.18 21:31
Das stimmt. Selbstverständlich habe ich bei der AW an Sandra darüber auch nachgedacht. Der Punkt ist: Diese Konnotation kommt auch im deutschen "nun" zum Ausdruck.

Eg meiner no at det var ein annan diktar som arrangerte det fyrste barnetoget
Ich meine nun (wiederum/hingegen/...), dass es ein anderer Dichter war, der den ersten Kinderumzug arrangierte.

Es kann aber ebenso gut einfach nur "jetzt" bedeuten...

29.04.18 08:58, Mestermann no
Sandra: Dessverre skriver 14:54 om sin egen dialekt og ikke om nynorsk. Former som "nokke" og "nokkon"
forekommer ikke på nynorsk. Han feilinformerer deg, og det hjelper deg ikke.

Andre muntlige former som "någe", "nogo", "nåke", "nåkka", "nokkje" osv.. forekommer heller ikke i nynorsk. Det
er en stor mengde slike dialektvarianter av disse ordene. Når 14:54 skriver "überhaupt ist "nokke" (noe) und
"nokkon" (noen) sehr beliebt", så er dette sikkert riktig i området for den dialekten han har som bakgrunn for sitt
talemål, men man kan ikke legge talespråk til grunn for hva som er riktig på hverken nynorsk eller bokmål.

Nynorsk er hovedsaklig et skriftspråk, ikke et talemål. Det samme gjelder forsåvidt for bokmål. Kort forklart er
prinsippet i norsk at de som kommer fra områder der man snakker såkalt nynorsknære dialekter, skriver nynorsk.
Dette gjelder hovedsaklig landdistriktene i Vest-Norge og i enkelte indre deler av Sør-Norge. I de større byene og i
resten av landet der man snakker såkalt bokmålsnære dialekter, er det først og fremst bokmål man skriver.

Siden dette er et skriftlig forum, må vi holde oss til det som er riktig på hhv. bokmål og nynorsk skriftlig. På
Facebook finnes det språkspalter der deltagerne mer enn gjerne forteller om "hva vi sier hos oss", men på
Heinzelnisse må vi forholde oss til bokmål og nynorsk. Ellers blir det helt umulig for dem som forsøker å lære seg
korrekt norsk.

Vi kan kort se på de tre ordene som her har vært diskutert her.

No er ganske riktig det samme ordet som bokmålsformen eller (alderdommelig) nu. (Men merk at "nå"
også er tillatt på moderne nynorsk.)

Nokon er det samme ordet som bokmålsformen noen.
Det har et mer komplisert bøyningsmønster enn bokmålsformen:
entall nokon (m), noka (f), noko (n) - flertall nokon eller nokre.
(På bokmål bøyes "noen" slik:
entall noen (m/f), noe (n) - flertall noen).

Noko er det samme ordet som bokmålsformen noe.

@14:54: Når du skriver "man kunne for eksempel sagt nokke som : "Har du hørt nokke sånt nokke!? Eg har ikke
hørt på maken!", så er det riktig at man kunne sagt dette i en bygd utenfor Bergen. I en annen bygd, f.eks. på
Sunnmøre, kunne man sagt noe ganske annet. Men det er ikke korrekt skriftlig.

Korrekt skriftlig ville vært:

Enten: Har du høyrt noko slikt? Eg har ikkje høyrt på maken! (nynorsk)
Eller: Har du hørt noe slikt? Jeg har ikke hørt på maken! (bokmål)

Det ville derfor være fint om du ikke legger din egen dialekt til grunn når du skal hjelpe noen som forsøker å lære
seg norsk som fremmedspråk. Er du ikke sikker på hva som er riktig, er det heller bedre å motstå fristelsen til å
svare.

29.04.18 09:22
blir dere ikke lei av å rydde opp etter ham?

29.04.18 09:34, Mestermann no
Nokså lei. Det er slitsomt å bruke så mye tid på én person, men han ser ikke ut til å forstå hvor mye plass han tar.
Han kunne forsøke å vise mer hensyn ved å tenke seg om to ganger før han skriver i vei om hva han tror. Når vi
allikevel gidder, er det først og fremst av hensyn til resten av forumet.

Jeg ser nå at jeg ikke gikk inn på et av Sandras spørsmål, nemlig at ordene "no" og "nå" og "nu" i ordboka
hennes er angitt som substantiv.

Først og fremst er dette ordet interjeksjon eller adverb, men kan på norsk også være substantiver, og det er
antagelig det som har skjedd i ordboka. På norsk kan man nemlig si at man f.eks. "lever i nuet/nået" (eller
nynorsk "noet"), og da er adverbet "nå" blitt til et substantiv i intetkjønn: "et nu/nå, nuet/nået". Men dette er
relativt sjeldent. Vanligvis brukes det som adverb eller interjeksjon:

Han kommer nå (er kommt jetzt)
Nå, der kommer han (nun, da kommt er).

29.04.18 10:15
Vielen, vielen Dank Mestermann für deine wirklich immer ausführlichen und super verständlichen Erklärungen!

Ich freue mich immer sehr, wenn mein Norwegisch besser wird :)

Sandra