29.04.18 07:28
Heinzelnisse oversetter:

Nicht so dumm sein mit
Å være ikke borte

Burde der ikke stått:

Å ikke være borte ?

29.04.18 09:40, Mestermann no
Jo, men helst: Å ikke være helt borte, eller ikke være så dum.

Merk ellers at du på moderne norsk ikke bør skrive "Burde der ikke stått", men "burde det ikke stått". Bruken av
"der" på denne måten, er dansk.

29.04.18 11:08
Mestermann blander nok "der" som pronomen med "der" som stedsadverb ( https://www.naob.no/ordbok/der_1 )
'Burde der ikke stått?' i mening av 'burde på det stedet ikke stått?' er det ingenting i veien med.

29.04.18 11:23, Mestermann no
Nei, her skal det uansett stå "burde det ikke stått". Her er ikke "det" stedsadverb, men et pronomen med
betydningsinnhold fra de språklige omgivelsene.

På eldre norsk vil man se bruken av "der" på den måten som 07:28 angir, men da skal man et godt stykke tilbake i
tid. I dag skriver og sier vi: Burde det ikke stått?

Hvis man spesifikt vilangi stedet med et stedsardverb, gjør man det i dag vanligvis f.eks. slik: "Burde det ikke der
stått" el.l.

29.04.18 11:31
Omtrent 400 resultater hos Goggle for vendingen 'der burde stått' - fra nyere tid: https://www.google.de/search?biw=1377&bih=822&ei=no_lWorBOsWsswGQ2Z7QAQ&...

29.04.18 11:47, Mestermann no
...og cirka 10 ganger så mange for vendingen "det burde stått". Av treffene for "der burde stått" er endel på
nynorsk (der kan man stundom bruke "der" på den "danske" måten fremdeles) og endel er resultat av
sammenfallende ordrekkefølge mellom setninger: "Han er helt upresset der. Burde stått 2-2!" Endelig er endel fra
blogger, sex-dating-sider osv. der man gjerne skriver feilaktig eller med automatisk generert språk.

Når du får vite hva som er riktig, behøver du ikke trekke det i tvil hver eneste gang. Det blir ikke mindre riktig av
den grunn.

29.04.18 12:05
Kommentar på bt.no:

"Journalist John Lindebottens artikkel om metro busser er så ensporet for Gaia Trafikk at der burde stått «Annonse fra Gaia Trafikk» over artikkelen" ( https://www.bt.no/btmeninger/i/vlKB4/Metro-buss )

Jeg gir avkall på å sette inn all de andre hundrede eksemplene for "der burde stått" som likedan ikke står på "sex-dating-sider der man" - angivelig - "gjerne skriver feilaktig".

29.04.18 12:11
Du klager hele tiden over at norsken din er så dårlig og at du gjør mange feil. Det stemmer. Men når du så får
hjelp, insisterer du på at den dårlige norsken din er riktig allikevel.

29.04.18 12:17, Mestermann no
Det er iallfall temmelig merkelig. Men nå, 12:05, er du advart nok en gang, og det er siste gang. Du har fått
advarsler nok, skulle jeg mene.

Trolling, kverulering og vidløftiggjøring av temaer og svar blir slått ned på. Ved selv den minste antdyning til dette
blir alle dine innlegg fra nå av strøket uten videre.

29.04.18 12:20
Hvis han ikketåler å bli retta på, så er han i feil forum. Han sauser sammen bergensk og dansk og noen
hordalandsdialekter og trur det er god norsk.

29.04.18 12:34
Et leserinnlegg i Bergens Tidende er ikke belegg for at bruken av «der» er riktig i sånne sammenhenger. MM har
rett. ‘Der burde stått’ er 1800-talls norsk eller dialekt. Det blir ikke rett av at noen gjør feil.

29.04.18 12:58
Men hva med Der er en lykke i livet, osv.?

29.04.18 13:02, Mestermann no
Det som engang var riktig, kan bli feil. Det er visst dette som er vanskelig å forstå. Når Arnulf Øverland i 1935
skrev sitt berømte dikt "En hustavle", bruker han "der" som stedsadverb, slik:

Der er en lykke i livet,
som ikke vendes til lede:
Det, at du glæder en anden,
det er den eneste glæde.

Der er en sorg i verden,
som ingen tårer kan lette:
Den, at det var forsent,
da du skjønte dette.

Ingen kan resten av tiden
stå ved en grav og klage.
Døgnet har mange timer.
Året har mange dage.

Da Øverland (1889-1968) skrev dette diktet, i 1935, var denne bruken av "der er" (på linje med "der står", "der
kommer" osv.) fremdeles utbredt og riktig. Men det virket nok allerede dengang alderdommelig - Øverland skrev
et konservativt riksmål (og vokste dessuten opp i Bergen). Også andre trekk ved diktet vil i dag være feil, som
"glæder" og "glæde" (istf. gleder og glede) "anden" (isft. annen), dage (istf. dager). Dertil kommer den
gammeldagse, grammatikalske tegnsettingen. Men siterer man diktet, skal det selvsagt strengt tatt siteres
nøyaktig slik det er skrevet ovenfor.

Allikevel kan man se at når folk legger ut dette populære diktet på egne sider osv., så siteres åpningslinjen oftest
slik: "Det er en lykke i livet..." osv. Det skyldes at bruken av "der er", "der står", "der kommer" osv. har falt bort
på bokmål og blitt erstattet med "det er", "det står", "det kommer" osv. Å bruke den gamle formen med
stedsadverbet er ikke lenger korrekt eller brukendes på bokmål og har ikke vært det på lenge. Det ser uansett
svært gammeldags ut hvis man gjør det. At enkelte fortsetter å skrive "der er", "der står" osv. kan ha forskjellige
årsaker, også dialektale, men det er ikke lenger riktig. Men Øverlands vakre dikt er naturligvis riktig bestandig.

29.04.18 13:21
Flott! Alltid nydelig dikt.

Man kan vel også si at den gamle, fellesdansknorske bruken «der er» er blitt omdanna analogt med tysk
mønster. Det samme har forøvrig skjedd på svensk, men ikke på dansk. Der sier de fremdeles «der er», « der
står» osb.

29.04.18 13:25, Mestermann no
Under henvisning til tidligere advarsel er ett innlegg i denne tråden nå blitt strøket. Ytterligere innlegg av samme
type blir også slettet.

29.04.18 13:29
Jeg så innlegget før det ble sletta. Denne fyren er jo ikke vel bevart. Han vil ha og får hjelp med norsken sin, men
så takker han for all hjelpa han har fått ved å være ufyslig og uforskamma.

29.04.18 13:38, Mestermann no
Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du poster dette innlegget ditt. Det blir strøket med en gang. Du er blitt
advart mange ganger mot denne type oppførsel.

Jeg gjør oppmerksom på at hvis du ikke umiddelbart stanser trollingen og spammingen, blir alle innlegg av deg
strøket uten videre, uansett hvor språklig relevante de ellers måtte være. Slik oppførsel kan vi ikke ha i forumet.

29.04.18 15:22, Geissler de
Jeg vil be alle deltakerne her i forumet om å la være å kommentere enkelte forumisters
oppførsel. Slike innlegg gir ikke mye mening når bidragene de viser til, er slettet, og de
gjør bare jobben vår enda mer anstrengende.
Takk.

29.04.18 16:25
Nok et eksempel på at MM har rett: i eventyrene sier vi på norsk «det var en gang en konge». Ikke «der var en
gang». Det ville det hett på dansk.

29.04.18 21:23, Mestermann no
Jeg må be angjeldende bruker om å slutte å poste sitt innlegg med ca. 15 sekunders mellomrom. Dette er ren
spamming, og vil ikke bli tolerert. Å poste innlegg i forumet er ingen menneskerett, slik du synes å tro, og denne
tråden er avsluttet.