30.04.18 11:24
Hei

In meinem Lehrbuch habe ich heute Morgen folgendes gelesen:

Det var sensommer, så deler av øya de kom til, var isfri.
--> Ich hätte isfrie geschrieben, da deler ja Plural ist. Was ist korrekt?

Hun var den første kjente bykvinne som gikk på ski i sportsantrekk tegnet av ektemannen.
--> tegnet av kriege ich irgendwie nicht sinnvoll übersetzt und auch die angegebene Übersetzung bei Heinzelnisse hilft mir nicht.

Siste skip hadde imidlertid forlatt Godhåp to måneder tidliger, og derfor måtte de overvintre.
--> ich hätte de siste skipene geschrieben. Wieso wird hier die unbestimmte Mehrzahl benutzt.

Danke vorab, Sandra

30.04.18 12:12
1) det er riktig at adjektiv vanligvis skal bøyes når de brukes predikativt, men vær obs på at det er noen faste
vendinger o.l. som unntak, f.eks. «vi er veldig glad i sønnen vår».
I dette eksempelet burde det muligens rent grammatisk vært flertallsbøyd, men rent logisk vil man vel kunne si at
vendingen «deler av øya» muligens henviser til et avgrenset område på øya. Men jeg tipper likevel det er feil, så
det er godt sett :)
2) gezeichnet von / entworfen von. Det Ehemann hat ihren sportanzug entworfen.
3) «Siste skip» verstehe ich eher als Singular, «det siste skipet». Warum nicht «siste skipet» weiss ich nicht,
muss eine Wendung sein.
-Tutankoopa

30.04.18 12:15, Mestermann no
Hei, Sandra,

Når det gjelder det første spørsmålet ditt, er det nok egentlig slik som du sier, at fri skal bøyes her: isfrie;
tilsvarende f.eks. frie hender. Men mange vil nok la være å bøye det og skrive "fri hender" - etter mønsteret: Å få
hendene fri.

Antrekket er tegnet av - dvs. designet av - hennes ektemann. Han er altså skaperen av antrekket, han har tegnet
det (gezeichnet).

Med siste skip menes det siste skipet. Det står i ubestemt entall, ikke flertall. Det er konvensjon at man sier "siste
skip før vinteren".

30.04.18 12:17, Geissler de
„Tegnet“ ist hier als „entworfen“ oder „designt“ zu verstehen.

Und „siste skip“ ist Einzahl, also das letzte Schiff. Bei første, siste usw. kann man auf
den bestimmten Artikel und auch auf die bestimmte Form verzichten.

30.04.18 12:21
Ganz herzlichen Dank euch !

Sandra :)