09.05.18 06:57
Stichwörter: real, simpel
God morgen,

jeg skal finne motsetningene av flere setninger. To av dem skjønner jeg ikke helt.
1. Han er real. Det motsatte skal være at han er ubehagelig.
2. Det var simpelt gjort. Det motsatte skal være at det var snilt (bra) gjort.

Kan dere hjelpe med hva setningene betyr og om det motsatte er virkelig det, hva løsningen
foreslår?

Tusen takk
Nicole

09.05.18 08:22
1. Real (Aussprache: re-al) Echt, wirklich, aber als Personenbeschreibung auch so etwas wie fair, nett.
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=real&ant_bokmaal=5&ant_nynorsk...

2. Simpel: einfach, aber auch als negative Charakteristik: schlecht, gemein.
https://ordbok.uib.no/perl/ordbok.cgi?OPP=simpel&ant_bokmaal=5&ant_nynor...

Løsningene er altså logiske.
-Tutankoopa

09.05.18 08:36, Mestermann no
For en utlending som lærer norsk er det lett å tenke seg at "real" betyr "virkelig" og at "simpel" betyr "enkel". Men
oftest gjør det ikke det.

"Real" (merk: med trykk på første stavelse!) betyr skikkelig, ærlig, trivelig, hyggelig, vennlig: Hun er en real jente.
Man kan også si at noe var realt gjort. Man kan si at man tar et realt tak eller gjør en real jobb, og da betyr det at
man gjør noe skikkelig, grundig.

"Simpel" betyr at noe eller noen er vulgært, uvennlig, tarvelig, sjofel, nedrig, udannet: Han er en simpel type, det
var en simpel tanke, det var simpelt gjort.

Merk at disse ordene, real og simpel, i visse sammenhenger også kan ha betydningen "virkelig" og "enkel", som
har vært deres opprinnelige betydning.

Når ordet "real" uttales med trykk på siste stavelse, betyr det "virkelig", noe som er orientert etter realitetene,
som f.eks. i realprisindeks, reale verdier, realkapital, den reale verden.

Simpel betyr "enkel" i ord som "simpelthen" (= ganske enkelt), simpelt tyveri, simpel kvalitet.

09.05.18 17:57
Tusen takk for forklaringene. Nå skjønner jeg det!
Nicole