12.05.18 13:09
Kom over denne setningen her: "Det er en skjønnhet i systemet, sier han bak tykke brilleglass" ( https://nrk.no/dokumentar/xl/_-hver-gang-jeg-finner-en-ny-kul_-er-det-som-a-ga-i... )
Hvordan kunne man oversatt dette til tysk? Skjønnhet betyr vel det å være skjønn?

12.05.18 13:19
Jeg foreslår at dobbeltsignering blir tatt opp i Heinzelnisse forøvrig. På tysk kalles det for Doppelbefundung.

13.05.18 02:00, Mestermann no
"Det er en skjønnhet i systemet" gir ikke helt mening her. Det kunne tenkes at det var brukt ironisk, men jeg tror at
det dr. Fosså har sagt, er at det ligger et skjønn i systemet, dvs. systemet er basert på at man må utøve et visst
skjønn (Schätzung).

13.05.18 04:53
Kanskje han også sa skjørhet og så blandet de det opp.