13.05.18 00:19
Stichwörter: Machtbefugnis
Hallo forum.

Jeg følger en forelesning og har kommet over ordet "Machtbefugnis" Vil det være riktig og oversette dette med myndighet på norsk? Jeg ser at det er gitt en tidligere beskrivelse av dette på ordboken,grunnen jeg lurer er at det kan bety andre ting, som for eksempel kompetanse.Hørte dette ordet fra en forelesning i filosofi.

Hilsen Trevor

13.05.18 01:16, Mestermann no
Det kommer an på sammenhengen. Det kan bety myndighet, myndighetsområde, tillatelse/rett til å utøve
myndighet, myndighetskompetanse mm.