15.05.18 08:34
Skal eller kan 'med' være med i bruken av flittig?
Han er flittig med å lære seg dansk.
Han er flittig å lære seg dansk.

Eller er det 'i' som skal til?

Mange takk.

15.05.18 09:00, Mestermann no
Hverken, eller. Preposisjonen som brukes med være + et ytterligere verb, er til:

Han er flittig til å lære norsk
Hun flittig til å snekre
De er flittige til å sladre

I andre tilfeller varierer preposisjonen etter arten av objektet:

Hun arbeider flittig med norsken
Han er flittig med hendene
Han skrev flittig på sin roman
Han skrev flittig i skriveboken
Hun arbeider flittig i skoletimene

15.05.18 22:49
Mange takk!