18.05.18 00:37
Stichwörter: eingedeutschte Aussprache, fornorsket uttale, xenografi, Xenographie
Hei og vel overstått 17.

Har akkurat sett og hørt en reklame på RTL for tannpastamerket Colgate.

Hvorfor i hule Hæljeroa uttales navnet "Colgait" "Colgate" på tysk?

Moro i reklamen?

Finns det flere slike mrsmheter idet tyske språk?

Perkins

18.05.18 08:20
Da steht nun mal Kolgate und nicht colgäit. Der Herr Woolworth mit seinen Geschäften ist Wollwort, und Nestlé wird zu Nestle.
Det er standarduttale og ikke noen morsomhet.

18.05.18 08:26, Mestermann no
Fenomenet kalles xenografi (gresk for "fremmedskrivning"), og betyr at man beholder skriftbildet i et lånord fra et
annet språk, men uttaler det etter sitt eget språks uttaleregler.

Vi ha noen slike ord på norsk også, f.eks. Coca-Cola, som i Norge uttales omtrent "kokka-k:ola", men som på
engelsk uttales omtrent "kåukak:åula".

Hadde tannpastaen Colgate blitt innført på det tyske markedet i dag, ville nok uttalen blitt som den engelske. Da
Colgate kom til Tyskland var engelskkunnskapene mindre utbredt og det var naturligere at uttalen av varemerket
fulgte tyske uttaleregler. Dette kalles forøvrig "eingedeutschte Aussprache". Til opplysning kan nevnes at i Sveits
og Østerrike uttales Colgate med engelsk uttale, som hos oss.

Fenomenet er ikke begrenset til varemerker. På norsk uttaler vi det franske ordet "garage" (uttale ga:rasj'), som vi
har lånt over engelsk, som "gar:a'sje", og skriver det også uttalerett: garasje. Vi har altså fornorsket både uttalen
og skriftbildet.

18.05.18 08:27, Geissler de
Jeg går ut fra at Colgate ble introdusert på det tyske markedet da folk generelt ikke
var så vant med fremmedspråk. Da mine foreldre vokste opp på 50-tallet, var det ikke en
gang engelsundervisning på folkeskolen. Min mor har fortalt om geografitimen om USA,
der de lårte om de amerikanske delstatene, som selvfølgelig ble uttalt på tysk. Gut vet
hva de gjorde av "New Hampshire".

Et lignende eksempel er "Michelin", som også blir uttalt på tysk måte. I Østerrike og
Sveits derimot, der man av historiske årsaker er mer vant til fremmedspråk, blir begge
merkene uttalt på en måte som ligger nærmere utgangsspråket.

18.05.18 08:28, Geissler de
Gud, ikke Gut.

18.05.18 08:41
Tenk på de inførte ord på norsk: klovn (Clown) eller bowling hvordan de uttales på norsk?

18.05.18 09:50, Geissler de
"Klovn" er et bra eksempel. Her er det jo akkurat omvendt: Vi bruker en tilnærmet engelst
uttale ("Klaun"), mens nordmenn uttaler det som om det var et norsk ord.

18.05.18 11:35
Takk igjen.

Perkins.

18.05.18 12:27, BeKa de
Da Geissler schon die Schweiz erwähnt hat: Auch der Markenname "Maggi" wird in Deutschland
und Österreich eingedeutscht ausgesprochen, also [ˈmagi] und nicht [ˈmadʒi]. Wie steht es
denn damit in Norwegen? Oder gibt es den Namen Maggi dort nicht?

Das mit der Xenographie funktioniert übrigens auch umgekehrt in den USA. Man muss sich z. B.
nur einmal anhören, wie ein US-Amerikaner "IKEA" ausspricht... ;-)

Schließlich würde mich noch interessieren, ob es auch einen Fachbegriff für das Phänomen
gibt, dass ein Unternehmen einen Markennamen einführt oder unter einem Namen firmiert, der
einen fremdsprachlichen/ausländischen Ursprung durch seine Schreibweise nur vorgaukelt, wie
etwa die Baumarktkette "toom".

Interessierte Grüße
Birgit

PS an Geissler: Ich vermute "Neu Hampschier(e)".

18.05.18 12:33, Mestermann no
Det siste kan jeg ikke svare på, Birgit, men Maggi er et tyskspråklig merkevarenavn, oppkalt etter den sveitsiske
fabrikanten Julius Maggi, født i Frauenfeld 1846 og død i Küsnacht i 1912. Firma Maggi tilhører i dag Nestlé. Men
den opprinnelige uttalen av Maggi er altså som på tysk, [ˈmagi], og ikke engelsk [ˈmadʒi]. Sistnevnte er altså
anglifisert.

Maggi finnes som varemerke også i Norge, og uttales som i Tyskland, altså rett frem.

18.05.18 13:01
Naja, Julius Maggi war Sohn eines aus der Lombardei in die deutsche Schweiz eingewanderten Italieners. Die (in der Schweiz noch immer gebräuchliche) Aussprache [ˈmadʒi] ist also italienisch, nicht englisch.
Bettina

18.05.18 14:22, Mestermann no
Aha! Danke.

19.05.18 18:40, Geissler de
Det som virkelig irriterer meg er uttaler av (merke-)navn som hverken er riktige i
utgangsspråket eller i tysk.
Jeg tenker f. eks. på "Lambordsjini".

Forresten kom jeg på at mange uttaler "Amazon" tysk, og det samme gjør jeg en gang iblant.