18.05.18 14:26
Stichwörter: fuck
Hei.

Jeg ser på serien "Jenny-echt gerech"t på RTL fordi det er pent å se på. Hovedrolleinnehaversken er en klossete dame som hele tiden roter det til, misser bussen, glemmer avtaler osv.
Ofte når dette skjer reagerer hun med ordet "FUCK".

I siste episode 4 ganger.

Har "FUCK" som reaksjonsord kommet inn i det tyske språk, og er det gangbart på lik linje med f.eks. "Scheisse"?

Perkins

18.05.18 14:47, Geissler de
Ja og nei.
Ja, det er kommet inn i språket, og nei, det er ikke like gangbart som Scheiße eller
Mist.
Det blir fortrinnsvis brukt av yngre mennesker som ikke synes det er tilstrekkelig kult
med tyske ord og som kan finne på å si ting som „mein Däd“ eller „ich geh jetzt chillen“.

20.05.18 15:14
Takk. Perkins