20.05.18 10:54, Sandra1
Hei

Ich denke wieder über einige Formulierungen nach, die ich im Hausaufgabentext gelesen habe...

1:
Hun skilte seg fra mannen sin, tok med seg de 10 sønnene....
Ich kannte bisher eher å skille seg av für sich scheiden lassen, hier wird fra benutzt...???

2:
Han fikk tak i en bok i anatomi.
Ich hätte geschrieben: Han fikk tak i en bok om anatomi.
Wo ist der Unterschied?

3:
I kunsten hans senere ser vi at idealet nettopp er enkle, monumentale former uten for mange detaljer.
Irgendwie finde ich die Stellung von senere komisch.

4:
Da ser hun ned i gaten.
--> Wo schaut sie hin? auf den Boden der Straße oder die Straße hinunter???

5:
Dem måtte han gå til pantelåneren med.
Ist es irgendwie "norwegischer" den Satz mit med am Ende zu formulieren als z.B. zu sagen Med dem måtte han gå til pantelåneren?

Im Vorraus schon einmal erneut vielen Dank, Sandra :)

20.05.18 11:48, Mestermann no
1:
Man skiller seg av med en gammel skjorte (man kaster den), men man skiller seg alltid fra sin ektefelle (man
oppløser ekteskapet).

2:
Begge deler er riktig. Men om akademiske tema kan man noen ganger bruke i: Et kompendium i zoologi, en
studie i Edvard Munchs kunst; tilsvarende også: han gikk opp til eksamen i medisin.

3:
Selv om dette ikke er direkte feil, er jeg enig i at "senere" helst burde stått et annet sted i setningen. Slik det står
nå, virker den uferdig eller klossete. Bedre ville vært: "I hans senere kunst ser vi at idealet..." eller "i kunsten hans
ser vi senere at idealet..."

4:
Det kommer an på sammenhengen. Her kan det bety to ting. Hvis hun står i vinduet i tredje etasje og ser ned i
gaten, betrakter hun det som skjer der nede. Hvis hun står på gaten og ser ned i gaten, senker hun blikket og ser
ned på asfalten. Hvis derimot meningen hadde vært at hun så "die Straße hinunter", ville det stått: "Da ser hun
nedover gaten.

5:
Her ville begge setningskonstruksjoner vært like riktige. Med "dem" først i setningen og "med" sist, er det ordet
"dem" som betones. Det virker derfor mer direkte. På norsk er melodi og betoning ofte svært viktige, og
skriftbildet reflekterer gjerne dette.

20.05.18 12:07, Sandra1
Vielen Dank & schöne Pfingsten :)