21.05.18 10:57, Sandra1
Hei

3 Formulierungen die mir Kopfzerbrechen bereiten habe ich noch entdeckt:

1:
Det er dette som gjør at et motiv kan sees på månge måter, og det er det som gir kunsten interesse, skriver han.
Übersetzte ich den fettgedruckten Teil mit: was die Kunst interessant macht?

2:
Kanskje kunne man vente seg.
å vente seg: sich gedulden? abwarten?

3:
Han hadde ikke penger til noen København-reise.
Mit ikke noe(n) hab ich oft Probleme, so auch hier? Ist hier überhaupt ikke noen gemeint, oder ist noen hier im Sinne von einige zu verstehen? Also :Er hatte kein Geld für einige Koppenhagenreisen. Wobei es dann vermutlich reiser heißen müsste, oder?

Danke und schöne Rest-Pfingsten euch allen

Sandra :)

21.05.18 11:38, Mestermann no
1:
Her kunne det også stått: "Det som gjør kunsten interessant". At noe "er av interesse", betyr at det er interessant.
Blir noe gitt interesse, blir altså noe gjort interessant.

2:
Vente = warten
Vente seg = erwarten

3:
Her kunne det også stått: "Han hadde ikke penger til en København-reise". Dette med noe og noen byr ofte på
problemer for den som skal lære norsk, fordi de noen ganger brukes der man f.eks. på tysk bruker "einer", "eine",
"welcher" osv.: Der kommer det noen = da kommt einer. Andre ganger brukes noen der man på tysk ville brukt
"jemand" osv,, og atter andre ganger der man på tysk bruker "etwas", "einige" osv. I dette tilfelle er det altså
"eine" som ville vært oversettelsen av "noen".

21.05.18 14:38, Sandra1
Vielen Dank Mestermann :)