22.05.18 12:40
Til min befippelse la jeg merke til at ordet "stuss" manglet i Heinzelnisse. Kan ikke noen
tilføye det siden det er så gjengse et ord? Og en falsk venn atpåtill.