25.05.18 13:57
Er det noen som vet hva som menes med "Wortlaut"? Jeg arbeider med konjunktiv og har fått følgende spørsmål
"/Formulieren Sie den konkreten Wortlaut der Aussage, die im beiliegenden Textauszug als indirekte Rede
wiedergegeben wird/". Skjønner ikke helt hva som menes.

25.05.18 16:07
Da skal du ordrett gjengi det som ble sagt. Her menes det vel at du skal omforme fra indirekte Rede til direkte Rede.

26.05.18 02:29, Mestermann no
Det 16:07 skriver, er riktig. Med "Wortlaut" menes ordlyd. Du skal altså gjengi den konkrete ordlyden i utsagnet,
som nå står i indirekte Rede, i direkte Rede.