27.05.18 22:48
Stichwörter: ypperst, ypperste
I ordboken forekommer ordet "ypperst" i stedet for ypperste. Er det en feil?

28.05.18 00:38, Mestermann no
Den vanligste bruken av adjektivet er (den eller de) ypperste:
Han var den ypperste i landet.
Dette er musikk av ypperste klasse.

Men adjektivet kan også stå alene, og mister da bestemmelsen:
Han var ypperst i landet.
Hans musikk var ypperst av alles.

Sml. her øverste og øverst.