09.05.06 16:58
Hallo!Jeg lurer på hva betyr setningen : nå det strå:::
Es mach Spaβ etwas zu trinken?,,,und Leute zu sehen
el hvordan blir den setningen hvis du oversetter til norsk

09.05.06 19:39
Der er hyggelig/morsom å drikke litt og se på folk.