14.07.18 18:09
Stichwörter: av, for, fra
Hallo.

Ich habe von einem norwegischen Freund einen Blumenstrauß bekommen mit einem kleinen Kärtchen bei. Auf dem Kärtchen stand: Fra meg til deg!

Im letzten Unterricht haben wir uns mit dem unterschiedlichen Gebrauch von av und fra beschäftigt. Mein Lehrbuch schreibt dazu Folgendes:

Fra brukes mest for å fortelle om en fysisk retning: De kommer fra byen.
Av bruker vi for å uttrykke en årsak, en kilde, en opprinnelse. Hvem kjøpte du bilen av.

Hätte Nils dann auf meinem Kärtchen nicht strenggenommen av meg til deg schreiben müssen?

14.07.18 20:59, Mestermann no
I en lærebok kan man ikke få med alle nyanser i bruken av preposisjoner som forekommer så ofte som fra og av.

Det er riktig at fra ofte brukes for å uttrykke utgangspunkt, for en fjerning, en bevegelse (virkelig eller tenkt), for
avstandberegning, regningsangivelse el.l., for å uttrykke et ytterpunkt, for å uttrykke en forandring, befrielse, noe
man blir ferdig med.

Men fra kan også i mange tilfeller angi opphav, opprinnelse, som i "brevet fra Petter", "gaven fra meg til deg",
"hun kommer fra Tyskland", "et kunstverk fra renessansen", "oversettelse fra fransk", mm.
-

15.07.18 09:04
Danke für die gute Erklärung.

15.07.18 09:26, Sandra1
Dazu habe ich auch eine Frage:

Ich las gerade: Vi skal holde en liten fest for henne hjemme hos meg.

Anhand dessen was 18:09 schreibt, hätte ich hier ebenfalls til gewählt, ähnlich wie bei gaven fra meg til deg.

Wieso steht im Buch (es ist ein Arbeitsbuch zu einem Lehrbuch) dann for?

Sandra:)

15.07.18 11:19, Mestermann no
En fest for henne er riktig. Preposisjonsbruk er vanskelig eller forvirrende i alle språk som har preposisjoner.
Spesielt forvirrende blir det når språkene er ganske like, som norsk og tysk.

Det heter altså "en presang til henne". Hadde preposisjonen "for" oppført seg analogt med den tyske
preposisjonen "für", ville det hett en presang "for" henne". Men det gjør det ikke. Så lærer man seg dette, og
tenker fornøyd at i et tilsvarende tilfelle vil man måtte bruke samme, negative analogi, som i "et selskap til henne".

Men her er faktisk bruken analog til bruken av tysk "für", forvirrende nok. Det heter altså "et selskap for henne".
Her er vel bruken av "for" den som NAOB angir som 1.3.9, nemlig "brukt til å angi hva noe er beregnet på".

Dessverre finnes det få brukbare regler for preposisjonsbruk, og det er som oftest umulig å forklare hvorfor den
ene preposisjonen foretrekkes i det ene tilfellet, mens det i et tilsynelatende tilsvarende tilfelle brukes en annen.
Man må merke seg bruken fra tilfelle til tilfelle, og trøste seg med at det er nesten umulig å få preposisjonene helt
riktig til på et fremmedspråk.

15.07.18 17:10, Sandra1
Danke für die Erklärung Mestermann :)