03.08.18 19:44
Er forevisning egentlig det samme som fremvisning? Og hvorfor kjenner ikke naob til
forevisning til forskjell fra uib???

03.08.18 22:56, Mestermann no
Forevisning og fremvisning er omtrent synonyme.

At forevisning ikke står i NAOB, er en åpenbar lakune.

03.08.18 23:11, Mestermann no
Jeg har meldt den inn til redaksjonen.

04.08.18 00:16
Mange takk! De burde kanskje synkronisert sine ordbøker. Da ville ikke det skjedd.

04.08.18 00:52, Mestermann no
Det er to helt forskjellige ordbøker med forskjellig redaksjon.

04.08.18 12:42
Ja, men de kunne jo i det minste avskrevet fra hverandre. Språket er jo det samme for det?

04.08.18 13:24, Mestermann no
Det er ikke slik leksikografisk arbeid foregår. Man slår nok opp i andre ordbøker for hvert ord man har valgt, men
man låner ikke direkte. Man sitter altså ikke og skriver av. NAOB inneholder over 225.000 selvstendige artikler.
Lemmatiseringen og leksemene utvikler redaksjonen etter de prinsippene som gjelder for ordboken de arbeider
med, og NAOB følger andre prinsipper enn UiBs ordsamlinger. I det nevnte tilfellet er forevise med som lemma,
mens forevisning mangler både som lemma og leksem. Her burde det nok vært med. Sånne inkurier forekommer
dessverre i alt ordboksarbeid, men det er heldigvis enkelt å korrigere i våre dager. Det var verre før, da ordbøkene
kom på trykk med feil og mangler.