05.08.18 08:19
Stichwörter: klammeri
Hvor håndgripelig er egentlig et klammeri? Naob oversetter ordet med krangel. Noe som jeg
ville tydet som en ikke fysisk strid. Heinzelnisse oversetter derimot med det svært
foreldete tyske ordet "Händel" som etter mine begrep er mer voldelig og håndgripelig -
snarere altså noe som basketak eller slagsmål.
Hvem har rett? Naob eller Heinzelnisse?

05.08.18 10:08
Krangel er vel ment som synonym fra NAOB sin side, ville jeg anta? Uansett er klammeri fysisk, et bedre
synonym kunne vel være basketak!
- Tutankoopa

05.08.18 11:59, Mestermann no
Hovedbetydningen er nok krangel, bråk, strid, f.eks.: Han havnet i klammeri med myndighetene. Det betyr jo ikke
at han sloss med dem.

Så kan nok et klammeri siden utarte til et håndgemeng.

05.08.18 12:22
Mange takk, dere to. I så fall burde "Händel" utskiftes med "Streit", eller "Auseinandersetzung" eller "Streitigkeiten" eller "Konflikt".

Det er ingen som bruker ordet Händel i vore dagers Tyskland lenger. Händel assosieres med Ehrenhändel og duellering eller med høns.

Eg tror Tutankoopa er inne på noe med sin pekepinn at både klammeri og Händel opprinnelig var fysiske utrykk. Men den mer overførte betydningen har nok satt seg gjennom.

05.08.18 14:51, Mestermann no
Nei, klammeri kommer fra det gamle danske ordet klammer, og betyr bråk, støy.

05.08.18 16:12
Var litt rask til å skrive der ja, takk for korrektur Mestermann! :)
-Tutankoopa