10.08.18 10:40
Stichwörter: videreutdannelse, videreutdanning
Hallo

Werden videreutdannelse und videreutdanning synonym benutzt?

10.08.18 11:33
Bokmålsordboka forklarer både utdannelse og utdanning med "det å utdanne seg."

11.08.18 22:14
Takk