14.08.18 10:01
I sammenheng med all den knivstikkerien vi ser igjen i dag komm jeg på ordet tollekniv.
Jeg vet jo omtrent hva det betyr og at mang en knivstikkeri for ikke så lenge siden i
Norge blant etnisk norske skyldtes at mange unge menn gikk og bar på en sånn der
tollekniv.
Men hva blir det på tysk? Schnitzmesser?

14.08.18 11:25, Mestermann no
Ja. Ordet tollekniv kommer fra norrønt tálguknifr, der første ledd kommer fra telgja, som vi i dag har i ordet telgje
(noen ganger skrevet telje), som i sammenheng med kniver betyr å snitte, skjære til, spikke, emne:

Mannen satt og telgjet økseskaft
Bestefar telgjet den fineste seljefløyte til meg med tollekniven sin

Det holder lenge at du spør om hva tollekniv betyr. Sammenhengen du kom på dette spørsmålet i, er språklig
irrelevant. Vennligst hold spørsmålene dine til det språklige. Hverken direkte eller indirekte kommentarer om andre
tema enn de rent språklige, er tillatt. Jeg må be deg bekrefte i et svar at du har forstått dette og vil følge
henstillingen fremover.

15.08.18 00:35
10:01 kan vel svare? Det han holder på med er veldig gjennomskuelig.

15.08.18 02:28, Mestermann no
Ja, det er det, og derfor vil nye innlegg som inneholder denne type overtyrer til å nevne eller diskutere andre
temaer, fra nå av umidelbart bli slettet, slik moderatorene også konsekvent har gjort tidligere.

For dem som er nye i forumet kan jeg nevne litt om historikken som ligger til grunn for så streng praksis.

I de første årene forumet eksisterte, hendte det ofte at man diskuterte samfunnsrelaterte forhold her, spesielt
siden det var en stor innvandring av fremmedarbeidere fra Tyskland til Norge på den tiden. Dette kom imidlertid
lett til å overskygge det som var forumets tema, nemlig tysk og norsk språk. Temaet forsvant ofte i
meningsutvekslingene, synspunktene og frustrasjonene og de endeløse diskusjonene som fulgte. En diskusjon
som til å begynne med handlet om et verb, endte med å handle om norsk politikk, med uttrykk for bastante
synspunkt..

Etter hvert ble de fleste slike diskusjoner henvist til mer allmenne Norge-Tyskland-fora på nettet. Det var flere av
dem dengang, men det finnes fremdeles enkelte tilbake. Der kan man diskutere synspunkter på norsk kontra tysk
samfunnsliv så mye man vil, slik det også finnes facebook-grupper for dette.

I Heinzelnisses forum begrenser vi oss nå strengt til å diskutere norsk og tysk språk, men ikke Norge-Tyskland
eller norske og tyske samfunnsforhold. Når moderatorene slår hardt ned på avvik fra dette, er det fordi erfaringen
viser at det ødelegger for forumets hensikt. Det avskrekker dessuten verdifulle brukere av forumet fra å delta med
viktig kompetanse.

Dette er ikke et koselig diskusjonsforum der man kan gi uttrykk for sine meninger om dette og hint i norsk eller
tysk samfunnsliv. Synspunkter på disse må man lufte annetsteds. Det finnes hundrevis av steder der man kan
gjøre det. Men ikke her.

Når vi er så strenge på dette, er det ikke for å være kjipe. Det er fordi det av erfaring er til det beste for forumet og
dets brukere. Moderatorenes ansvar er å ivareta forumets faglige relevans og integritet. De eneste unntak fra
dette er om et innlegg angir samfunnsmessige forhold som ligger til grunn for forståelsen av en språklig praksis,
samt selvsagt humor.

Nå regner jeg med at alle brukere har forstått dette. Jeg vil samtidig på ny oppfordre jevnlige brukere til å
registrere seg med et fast brukernavn.