15.08.18 08:36
Heter det utelukkende 'i de siste 20 åra' eller kan man også si 'i de siste 20 år'?
Og hvorfor finnes det så lite om bøyingen i NAOB?
Mange takk på forhånd!

15.08.18 09:09, Mestermann no
Det kan hete "i de sise 20 årene" (eller "åra", hvis man skriver samnorsk) eller "i de siste 20 år". Betydningen er
lik. Som i så mange andre tilfeller der man veksler mellom enkel og dobbel bestemmelse, handler dette om stil og
presisjon.

15.08.18 16:34
Akkurat det med dobbel og enkel bestemmelse synes jeg er uhyre vanskelig på en måte. Kanskje fordi jeg ikke er vant med enkel bestemmelse? Den er jo den adskillig sjeldnere formen også, men ser ut til å bli mer og mer brukt i dag.
Mange takk, Mestermann!

15.08.18 18:29, Mestermann no
Enkel og dobbel bestemmelse er vanskelig fordi det er et stilspørsmål. Utviklingen er imidlertid motsatt av det du
antar. Enkel bestemmelse blir sjeldnere og sjeldnere brukt.