17.08.18 16:44, Geissler
Spørsmål til de norsktalende her i forumet:

"den verdensomspennende eksplosjon av overvektige mennesker" -- er dette bra norsk? Etter
min oppfatning mangler det noe her. Det er jo ikke menneskene som eksploderer, men
tallene.

Men synes kanskje nordmenn dette er en helt vanlig måte å uttrykke seg på?

17.08.18 17:25, Mestermann no
Jeg synes ikke det er god norsk, rett og slett fordi bildet halter, som du ganske riktig påpeker.
Derimot kan man si at antallet overvektige har eksploderti. Det er gjengs bruk av similen eksplosjon, selv om
heller ikke tall strengt tatt eksploderer.

17.08.18 23:59, BeKa de
"Die weltumspannende Explosion übergewichtiger Menschen"? Das gibt sicher
eine dicke Sauerei...

18.08.18 10:34
Men synes kanskje nordmenn dette er en helt vanlig måte å uttrykke seg på?

Etter mine begrep rettere ordstilling:

Men kanskje nordmenn synes dette er...

Angjeldende spørsmålet: Her er det snakk om en genitivus partitivus etter mine begrep.

På tysk kunne man uttrykt dette med:

Weltumspannende Explosion an übergewichtigen Menschen

På norsk ville jeg sagt eksplosjon med. Men jeg skal ikke påstå at det er gjengse alle
steder i landet

18.08.18 11:16, Mestermann no
Begge ordstillinger er riktige.

"En eksplosjon med noe" kan man rett og slett ikke si, uansett hvor i landet man kommer fra. Det må i alle
tilfeller bli en eksplosjon av noe, både i direkte og overført betydning:

En eksplosjon av muligheter
En eksplosjon av handlekraft
En eksplosjon av narkotikabeslag
En eksplosjon av henvendelser

Hvis "med" er med, angir det et følgefenomen til eksplosjonen:

En eksplosjon med påfølgende brann
En eksplosjon med tilknytning til komfyren
En eksplosjon med røykutvikling
En eksplosjon av antall overvektige med helseproblemer