17.08.18 18:09
Ofte blir uttrykket »kommentere på» brukt synonymt med «kommentere», f.eks. «Han
kommenterer på andre damer». Er denne språkbruken korrekt og etablert?

17.08.18 18:25, Mestermann no
Det er nok mange som sier det. Det skyldes antagelig svensk innflytelse, eller kanskje det er en sammenblanding
med "å svare på" der preposisjonen ofte er nødvendig. Men verbet kommenterte kan stå alene uten preposisjon.
Man kommenterer andre damer og man kommenterer en hendelse. Evt. har man en kommentar til noe.

Jeg ville ikke sagt at "kommentere på" er god norsk, men det er utvilsomt nokså etablert, iallfall muntlig. Skriftlig
bør det unngås, fordi "på" er overflødig.

17.08.18 20:25
eller etter engelsk "comment on"

19.08.18 23:05, Mestermann no
Ganske sikkert.