17.08.18 18:54, Sandra1
Hei

1:
Heinzelnisse übersetzt på sikt einmal mit mittelfristig und einmal mit langfristig. In meinen Augen sind das unterschiedliche Bedeutungen.
Welche Übersetzung ist richtig.
Hier mein Beispielsatz:
På sikt kan det føre til problemer som lese- og skrivevansker og motorikkproblemer, ifølge forskeren

2:
Kann ich å få i seg übersetzen mit :aufnehmen?
Forsker Sigrun Henjum er bekymret for at unge kvinner ikke får i seg nok jod, og håper mer oppmerksomhet kan få flere til å passe på inntaket.

3:i
Kann ich i tiden mit zur heutigen Zeit übesetzen?
Mange spiser laks men er ikke bevisst på å få i seg hvit fisk som inneholder jod, og det er en trend i tiden at mange kutter melk.

Nochmals vielen, vielen Dank!

17.08.18 19:32
1. Nordmennene er ikke så presise her. Det må man bare slå seg til tåls med

2. Ja. Kan også forekomme i en setning som denne "Nå må du virkelig se til å få maten i deg, din somlepave!"

3. Kjenner bare til "for tiden". "i tiden" høres feil ut for meg...

17.08.18 20:48
1. Spaeter, nachher, kuenftig

17.08.18 20:55
2. Es ist im Tend der Zeit

17.08.18 23:10
1, auf Dauer

17.08.18 23:18, Geissler de
1. auf längere Sicht

18.08.18 02:04, Mestermann no
1. På sikt er ikke noe helt presist uttrykk. Det angir noe som ligger et stykke frem i tiden. Ofte vil man presisere
dette ved å si "på kort sikt" eller "på lang sikt". Også "på lengre sikt" forekommer, sammen med "på noe sikt".

"På sikt" alene kan altså bety både i nær fremtid og i fjernere eller fjern fremtid. Ofte vil allikevel sammenhengen
angi om man mener en nær eller noe fjernere fremtid. Her er det klart at forskeren mener på noe lengre eller lang
sikt.

2. Ja.

3. "For tiden" betyr ganske riktig zur Zeit. Men her er det tale om "en trend i tiden", slik det også kunne vært tale
om "et tegn i tiden", "en tendens i tiden". Es ist ein Trend in unserer Zeit.

18.08.18 08:36, Sandra1
Vielen, vielen lieben Dank euch!

Habt einen schönen Samstag :)