31.08.18 18:28
Stichwörter: å begynne på ny giv
Hei

Was bedeutet å begynne på ny giv?

Also sinngemäß ist mir schon klar, dass man wohl mit neuem Elan durchstartet, aber was ist giv für ein Wort?

Gelesen habe ich den Ausdruck hier:
Særlig rett etter sommerferien, når man skal begynne på ny giv.

31.08.18 19:04, Mestermann no
Giv er opprinnelig imperativ av verbet å give, som på moderne bokmål heter å gi. Dette imperativet er så blitt til
et substantiv: en giv, som når man gir (deler ut) kort. En ny giv er altså at man begynner med nye kort på hånden,
en ny omgang, ny runde, sml. engelsk "New Deal" (Roosevelts omfordelingspolitikk på 30-tallet).

Man finner giv i den gamle formen med v også i andre, stående uttrykk som:

Giv akt! (militært)
Få noe til givendes (som gave)
En giver (den som gir)
En givende diskusjon (en utbytterik diskusjon)

31.08.18 19:08, Mestermann no
(Uttalen er altså med j som i å gi: en jiv, jiv akt, jivende, ji.)

31.08.18 20:23
Danke, das ist sehr einleuchtend erklärt.

Gibt es dafür auch einen entsprechenden deutschen Ausdruck?

01.09.18 09:28
Nein. På ny giv: Auf ein Neues. In den Varianten, die Mestermann anführt, ist "geben"
als Stamm auch im Deutschen zu erkennen, aber nicht als substantiviertes Verb /
Imperativ.
Gieb Acht!
Etwas als Gabe erhalten
Ein Geber
Eine ergiebige Diskussion

01.09.18 09:34
Vielen Dank 9:28 für deine Ausführungen!

01.09.18 12:23
Der deutsche Imperativ lautet allerdings gib, ohne e.

01.09.18 16:15
Neues Abkommen ?

01.09.18 17:36
Eher: Neues Spiel, neues Glück.