02.09.18 15:20
Stichwörter: hjelpemiddel, hjelpeverktøy
Hei

Ist es ein Unterschied ob ich hjelpeverktøy oder hjelpemiddel verwende.

Kann es sein, dass sich hjelpemiddel eher auf unterstützende Mittel für zB. behinderte Personen bezieht?

Folgender Satz ist der Grunde meiner Frage:
Tallerkenmodellen er anbefalt av Helsedirektoratet som et hjelpeverktøy for å sette sammen et optimalt måltid, med utgangspunkt i et middagsmåltid.

02.09.18 16:03, Mestermann no
Nja. Noen ganger er de synonyme, andre ganger ikke. Betydningene krysser hverandre.

Et verktøy (ettter tysk Werkzeug) betegner jo opprinnelig et håndredskap som er spesialisert til en bestemt
håndverksoppgave, en hammer, et stemjern osv..

Verktøy brukes nå også mer omfattende, som f.eks. et dataverktøy (et program), et matematisk verktøy (en
bestemt regnemetode eller formel) o.a., og endelig helt generelt om et ikke-materielt hjelpemiddel, modell eller
metode: Politikerne tar forskjellige verktøy i bruk for å endre økonomien. Et hjelpeverktøy er egentlig bare det
verktøyet man har til å hjelpe seg med.

I setningen du gir som eksempel, brukes "hjelpeverktøy" som betegnelse på et metodisk hjelpemiddel, her
spesifikt en måte å sette sammen et måltid på. I dette tilfellet kunne man like gjerne sagt hjelpemiddel.

Et hjelpemiddel er i utgangspunktet et mer vidtrekkende begrep, og betegner en ting eller metode, konkret eller
abstrakt, man gjør bruk av i en bestemt virksomhet: Tekniske hjelpemidler. Pedagogiske hjelpemidler. Etikk som
hjelpemiddel. Hjelpemidler på eksamen. Men også: Håndverkerens hjelpemidler (= verktøy og/eller kunnskap og
erfaring).

Syke, eldre eller handikappede personer bruker imidlertid også tekniske hjelpemidler, som høreapparater, stokk,
gåstol osv. Disse kalles utelukkende hjelpemidler og fordeles av Hjelpemiddelsentralen.

Likhet og forskjell i betydning bør vel være nokså lik ty. Werkzeug, Hilfswerkzeug og Hilfsmittel.

03.09.18 09:03
Guten Morgen!

Vielen Dank für die gute Erkläuterung